Köszöntő a Szociális Munka napja alkalmából

Tisztelt Intézményvezető, Tisztelt Dolgozók!

Engedjék meg, hogy ezúton köszöntsem Önöket a Szociális Munka napja alkalmából.

1977 óta ünnepeljük ezt a napot, ünnepeljük az Önök munkáját, elhivatottságát és empátiáját, amivel minden nap fáradhatatlanul végzik a munkájukat. Őszinte megbecsülésünket fejezzük ki azoknak, akik nap mint nap hitükkel és kitartásukkal azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető legnagyobb segítséget.

Ez az a nap, amikor a figyelem azokra a szakemberekre irányul, akik az év minden napján segítik, gondozzák türelemmel és teljes átadással azokat, akik erre az őszinte segítségre rászorulnak. Olyan választott hivatás ez, amely az embert fizikai és lelki szempontból az átlagosnál is nagyobb mértékben veszi igénybe.

És hogy mit jelent a segítő kéz, egy-egy gesztus a rászoruló embereknek, azt leginkább Márai Sándor író sorai érzékeltetik: „Megfogta kezem és szótlanul, mozdulatlanul ült ágyam mellett. Az emberi kéz érintése jólesett. A fájdalom elcsendesedett, s a zsongó békében, mely reám köszöntött, megnyugodva éreztem ezt az emberi kezet, amely az idegen világban, a váratlanul reám zuhant nyomorúságban érzelgősség nélkül figyelmeztetett, hogy az emberi részvét és segítség minden szörnyűség közepette is működik…

Magam és Dévaványa lakossága nevében köszönöm mindazt a munkát, amit figyelemre méltó erővel és kitartással végeznek az év minden napján.

                                               Üdvözlettel:

                                                                                               Valánszki Róbert

                                                                                               polgármester