Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyi adatok

I. Szervezeti, személyi adatok

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.1.1. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely  5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Postacím 5510 Dévaványa, Postafiók 1
Telefonszám 66/483-100
Faxszám 66/484-100
Központi elektronikus levélcím  onkormanyzat@devavanya.hu
A honlap URL-je  www.devavanya.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége Polgármester
/6-os iroda/ – 66/483-100 (118-as mellék)
Valánszki Miklós Róbert

Jegyző
/7-es iroda/ – 66/483-100 (114-es mellék)
Czene BoglárkaKözpont, titkárság, iktató

/5-ös iroda/  – 66/483-100 (119-es mellék)
Cserven Csilla
Korán Nóra
Cserven Barbara

Adó iroda
 /8-as iroda/ – 66/483-100 (123-as mellék)
Koháriné Földesi Emma
Tóth Katalin
Szatmári Ferenc

Gazdálkodási iroda
/9-es iroda/ 66/483-100 (130-as mellék)
Faragóné Barz Krisztina Erika – irodavezető
Szűcs Mariann – főkönyvelő

/10-es iroda/ – 66/483-100 (116-os mellék)
Salánkiné Mészár Mária
Kiss Ferencné
Földvári Bettina

Pénztár
/11-es iroda/ – 66/483-100 (121-es mellék)
Gyuricza Máté

Igazgatási és szervezési iroda, szociális ügyintézés
/14-es iroda/ 483-100 (131-es mellék)

Szarka Andrea aljegyző

/3-as iroda/ 66/483-100 (112-es mellék)
Fülemenné Nagy Katalin

/12-13-as iroda/ – 66/483-100 (117-es mellék)
Ficzere Gabriella
Tóth Ágnes
Toókos Mária

Informatika /66/483-100 (134-as mellék)
Pesztránszki Zsigmond

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
/1-es iroda/ 483-100 (129-es mellék)
Dékányné Szalai Katalin

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Dévaványa Sport Egyesület
/2-es iroda/ 483-100 (125-ös mellék)
Tóth Edit

Anyakönyvvezető
/16-os iroda/ – 66/483-100 (115-ös mellék)
Rabi Erzsébet

Közfoglalkoztatási munkavezetők
/3-es számú épület (Volt GAMESZ épület 5. sz. iroda)/ – 66/483-100 (120-as mellék)
Pesztránszki Ferenc

Környezetvédelmi őr
3-es számú épület (Volt GAMESZ épület 5. sz. iroda) Zsombok János

Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézők /3-as számú épület (volt GAMESZ épület 1. sz. iroda)/ – 66/483-100 (110-es mellék)                                               Imréné Szűcs Erika
Kiss-Szabó Erika
Földi Imre

Műszaki iroda, mezőgazdasági ügyek, karbantartó részleg /3-as számú épület (volt GAMESZ épület 2.  sz. iroda)/ – 483-100 (122-es mellék)
Feke László irodavezető

/3-as számú épület (volt GAMESZ épület 4. sz. iroda)/ – 66/483-100 (111-es mellék)

Lengyel László
Gyuricza Máté

/3-as számú épület ( volt GAMESZ épület 3. sz. iroda)/ – 66/483-100 (128-as mellék)
Bakosné Tóth Ágnes

Pályázatíró iroda /3-as számú épület ( volt GAMESZ épület 3. sz. iroda)/ – 66/483-100 (128-as mellék)
Ernyes Csilla
Hosszú Szilvia

 Az ügyfélszolgálati vezető neve Valánszki Miklós Róbert
polgármester
e-mail: polgarmester@devavanya.hu
Czene Boglárka
jegyző
e-mail: jegyzo@devavanya.hu

Faragóné Barz Krisztina Erika
 gazdálkodási irodavezető
 e-mail: penzugy@devavanya.hu

Szarka Andrea
aljegyző
 e-mail: igazgatas@devavanya.hu

Feke László
műszaki irodavezető
 e-mail: muszak@devavanya.hu

Az ügyfélfogadás rendje
Dévaványai 
Közös Önkormányzati HivatalTel.:66/483-100
 E-mail: onkormanyzat@devavanya.huHétfő: 8.00 – 11.30, 12.30-16.30Kedd: 8.00 – 11.30

Szerda: –

Csütörtök: –

Péntek: 8.00 – 11.30, 12.30-14.00

A Dévaványai Általános Művelődési Központ (5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.) intézményegységei:

       1.  Óvoda és Bölcsőde intézményegység

Székhelye: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.
Tel: 06-66/483-149
Bakó Bettina  intézményvezető

Az intézményegység telephelyei:

Hajós utcai Szivárvány óvoda

5510 Dévaványa, Hajós u. 24.
Tel.: 06-66/483-027; 06-20/770-7304
Telephelyvezető: Szabó Józsefné
E-mail: hajosovi@invitel.hu

Eötvös utcai Tündérkert óvoda

5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.
Tel.: Fax: 06-66/483-149; 06-20/254-5552
Telephelyvezető: Dékányné Kőszegi Anna
E-mail: devaovik@gmail.com

Könyves Kálmán úti Mesevár óvoda

5510 Dévaványa, Könyves Kálmán u. 13.
Tel.: 06-66/483-942; 06-20/770-7303
Telephelyvezető: Bereczki Andrásné
E-mail: konyvesovi@invitel.hu

Kossuth utcai Napsugár óvoda

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
Tel.: 06-66/483-352; 06-20/770-7305
Telephelyvezető: Sándor Angéla
E-mail: amkkossuthovi@gmail.com

Kossuth utcai Gólyahír bölcsőde

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
Tel.: 06-66/483-352; 06-20/587-6612
Szakmai koordinátor: Ambruzsné Ignácz Ildikó
E-mail: amkkossuthovi@gmail.com

2. Ladányi Mihály Könyvtár, Művelődési Ház és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Az intézményegység telephelyei:

Ladányi Mihály Könyvtár

5510 Dévaványa, Árpád u. 20.
Tel: 06-66/585-090
E-mail: konyvtar@devavanya.hu


Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Dévaványa, Széchenyi u. 8.
Tel: 66/485-040
E-mail: devavanyaimuzeum@gmail.com
Honlap: www.bereczkimuzeum.gportal.hu

Művelődési Ház

 Dévaványa, Gyöngy u. 8.
Tel: (66) 483-051, (20) 770-72-95
E-mail: amkmuvhaz@gmail.com

Dévaványai Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági tábor

Dévaványa, Sport u. 4.Tel: 66/483-127
E-mail: furdo@devavanya.hu
Honlap: www.vanyastrand.hu
Rózsa Andrea szakmai koordinátor

1.2. Szervezeti struktúra

A Hivatal belső szervezeti tagozódása

1.1.3. A szerv vezetői

Dévaványa Város Önkormányzat irányítása, felügyelete alatt mőködő közfeladatot ellátó intézmények

Gazdálkodási Iroda

Gazdálkodási feladatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

   • Állami Számvevőszék vizsgálat – Dévaványa Város Önkormányzatánál 2006. évben lefolytatott átfogó ellenőrzés a Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2004-2005-2006. évi  ellenőrzésére terjedt ki.
   •  Belső ellenőrzés
   •  Törvényességi vizsgálatok
   •  Közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Ennek keretében ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél.

A vizsgálatok minden esetben a helyszínen az adott intézménynél történtek bizonylatok, belső szabályzatok figyelembe vételével.

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány

A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(I.30.) határozata alapján:

Elnök: Vass Károly

Titkár: Szitás Lászlóné

Tagok:

 • Szűcs Tibor
 • Saly Erika
 • Papp Ferencné

A Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

A Kuratórium tagjai

Elnök: Tóth Julianna              5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.

Titkár:  Szilágyi Endre            5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83.

Tagok:

   • Fekete András, 5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
   • Ignácz László, 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51.
   • Laskai Tibor, 5510 Dévaványa, Széles u. 7/1.
   • Szilágyi István, 5510 Dévaványa, Árpád u. 18.
   • Szarka István, 5510 Dévaványa, Nap u. 21.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okirata

Békés Megyei kormányhivatal – A kormány területi államigazgatási szerve

Békés Megyei Kormányhivatal és Szakigazgatási Szervek – Ügyfélfogadás és elérhetőségi adatok

Adatok feltöltés alatt.

Kérjük látogasson vissza később!

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Dévaványai Hírlap – Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja

Szabályzatok
Koncepciók
Határozatok
Hatályos önkormányzati rendeletek

Szabályzatok

Nyertes pályázatok

Jelenleg nincs hirdetmény

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok