Közérdekű adatok

dévaványa város önkormányzata

I. Szervezeti, személyi adatok

I. Szervezeti, személyi adatok

1.1.1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.1.1.Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Dévaványa Város Önkormányzata
székhelye és postacíme:
5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
Tel: 66/483-100
Elektronikus levélcím:
onkormanyzat@devavanya.hu
Honlap: www.devavanya.hu
2. Valánszki Miklós Róbert

polgármester
Tel: 66/483-100/203 mellék
Elektronikus levélcím:
polgarmester@devavanya.hu

3. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Dévaványa Város Polgármesterének
(5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) ügyfélfogadási rendjeHétfő 8.00- 11.30, 12.30-16.30Kedd 8.00- 11.30

Péntek 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00

4. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete összetétele és képviselőinek elérhetősége:

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

 • Valánszki Miklós Róbert – polgármester
 • Mile Lajos – alpolgármester
 • Kiss Károly  – alpolgármester
 • Földi Imre – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke
 • Kónya Dávid János – képviselő
 • Laskainé Kiss Alexandra – képviselő
 • Németi József – képviselő
 • Nyuzó Marietta – képviselő
 • Purger Ferenc – képviselő
5. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

lásd a 8. pontnál
6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke DÉVA-SZOLG Közhasznú Nonprofit Kft.

székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

– elérhetősége :

30/6019-0154, agricola@devavanya.hu

tevékenységi köre: Főtevékenység:

8130. Zöldterület-kezelés

képviselőjének neve: Juhász Sándor ügyvezető

honlapja:

VÁNYA-SZOLG Kft.

székhelye: 5510 Dévaványa, Külterület 01364/13. hrsz.

tevékenységi köre: Főtevékenység:

4120. Lakó- és nem lakó épület építése

képviselőjének neve: Juhász Sándor ügyvezető

7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
Tel.: 66/483-100/305 mellék; Fax: –
Elektronikus levélcím: kozalapitvanydevavanya@gmail.com
Kezelő szervének tagjai:
-a kuratórium elnöke: Tóth Julianna
-a kuratórium tagjai:
Janó Istvánné
Laskai Tibor
Fekete András
Ignácz LászlóSzilágyi EndreMúzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány
székhelye:5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Tel.: 66/485-040, Fax:
Elektronikus levélcím:-
Kezelő szervének tagjai:
– a kuratórium elnöke: Vass Károly
– a kuratórium tagjai:

Idősek Otthonának Lakóiért Közalapítvány
Székhelye: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.
Tel.: 66/483-339; Fax: –
Elektronikus levélcím: jutka.ig@gmail.com
Alapító okirata
Kezelő szervének tagjai:
-a kuratórium elnöke: Tóth Julianna

kuratóriumi titkár: Ernesztné Jakab Mária
-a kuratórium tagjai:

Ráczné Simon Anikó Ildikó

Kiss Péterné

Gyányiné Vincze Róza

Gyányiné Wagner Judit

Dékány Jánosné

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Dévaványai Általános Művelődési Központ
székhelye és postacíme: 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17.Vezetője: Bakó Bernadett
Tel: 66/641-155
Fax: –
Elektronikus levélcím: devaovik@gmail.com
Honlap: www.damk.hu
– Alapító határozat:
Alapító okirat
Működési engedélyMargaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
székhelye és postacíme:
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.Vezetője: Czirják Edit
Tel: 66/483-339
Fax: –
Elektronikus levélcím: igazgato@margaretaotthon.hu
Honlap:
Alapító határozat:
Alapító okirat

Működési engedély

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Dévaványai Hírlap

Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata

5510 Dévaványa. Árpád utca 1.

Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester

Szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó

10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Békés Megyei Kormányhivatal
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 389.
Tel.: (66) 622-000
Fax: (66) 622-001
Elektronikus levélcím: vezeto@bekes.gov.hu
Honlap: www.bekeskh.huGyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály Dévaványai KirendeltségeCzudor Márta gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-649Fehér Lilla gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-647

Takácsné Papp Éva gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-650

Kajla Mónika szociális szakügyintéző Tel.: 66/795-648

1.2. Szervezeti struktúra

A Hivatal belső szervezeti tagozódása

1.1.3. A szerv vezetői

Dévaványa Város Önkormányzat irányítása, felügyelete alatt mőködő közfeladatot ellátó intézmények

Gazdálkodási Iroda

Gazdálkodási feladatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

   • Állami Számvevőszék vizsgálat – Dévaványa Város Önkormányzatánál 2006. évben lefolytatott átfogó ellenőrzés a Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2004-2005-2006. évi  ellenőrzésére terjedt ki.
   •  Belső ellenőrzés
   •  Törvényességi vizsgálatok
   •  Közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Ennek keretében ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél.

A vizsgálatok minden esetben a helyszínen az adott intézménynél történtek bizonylatok, belső szabályzatok figyelembe vételével.

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány

A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(I.30.) határozata alapján:

Elnök: Vass Károly

Titkár: Szitás Lászlóné

Tagok:

 • Szűcs Tibor
 • Saly Erika
 • Papp Ferencné

A Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

A Kuratórium tagjai

Elnök: Tóth Julianna              5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.

Titkár:  Szilágyi Endre            5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83.

Tagok:

   • Fekete András, 5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
   • Ignácz László, 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51.
   • Laskai Tibor, 5510 Dévaványa, Széles u. 7/1.
   • Szilágyi István, 5510 Dévaványa, Árpád u. 18.
   • Szarka István, 5510 Dévaványa, Nap u. 21.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okirata

Békés Megyei kormányhivatal – A kormány területi államigazgatási szerve

Békés Megyei Kormányhivatal és Szakigazgatási Szervek – Ügyfélfogadás és elérhetőségi adatok

Adatok feltöltés alatt.

Kérjük látogasson vissza később!

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Dévaványai Hírlap – Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja

Szabályzatok
Koncepciók
Határozatok
Hatályos önkormányzati rendeletek

Szabályzatok

Nyertes pályázatok

Jelenleg nincs hirdetmény

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

dévaványai közös önkormányzati hivatal

I. Szervezeti, személyi adatok

I. Szervezeti, személyi adatok

1.1.1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.1.1.Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye és postacíme:
5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
Tel: 66/483-100
Elektronikus levélcím:
jegyzo@devavanya.hu
Honlap: www.devavanya.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája (SzMSz-ből)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Valánszki Róbert

polgármester
Tel: 66/483-100/203 mellék
Elektronikus levélcím:
polgarmester@devavanya.hu

Czene Boglárka

jegyző
Tel: 66/483-100/201 mellék
Elektronikus levélcím:
jegyzo@devavanya.hu

Szarka Andrea

aljegyző

Tel: 66/483-100/216 mellék
Elektronikus levélcím:
aljegyzo@devavanya.hu

Szitás Ilona

igazgatási és szervezési irodavezető

Tel: 66/483-100/213 mellék
Elektronikus levélcím:
mezogazdasag@devavanya.hu

Faragóné Barz Krisztina

Gazdálkodási Iroda vezető
Tel: 66/483-100/212 mellék
Elektronikus levélcím:
faragonebk@devavanya.hu

Feke László

Műszaki Iroda vezető
Tel: 66/483-100/204 mellék
Elektronikus levélcím:
fekelaszlo@devavanya.hu

3.1 A közfeladatot ellátó szerv egyes szervezeti egységek munkatársai neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Igazgatási és Szervezési Iroda

Toók Dóra

titkársági ügyintéző

Tel: 66/483-100/202 mellék
Elektronikus levélcím:
onkormanyzat@devavanya.hu

Cserven Csilla

ügykezelő

Tel: 66/483-100/206 mellék
Elektronikus levélcím:
igazgatas@devavanya.hu

Tóth Ágnes

személyügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/215 mellék
Elektronikus levélcím:
szemelyugy@devavanya.hu

Valach Erika

igazgatási ügyintéző

Tel: 66/483-100/208 mellék
Elektronikus levélcím:
igazgatas@devavanya.hu

Ficere Gabriella

igazgatási ügyintéző

Tel: 66/483-100/214 mellék
Elektronikus levélcím:
igazgatas@devavanya.hu

Séllei Tünde

adminisztrátor

Tel: 66/483-100/105 mellék
Elektronikus levélcím:
info@devavanya.hu

Rabi Erzsébet

anyakönyvvezető

Tel: 66/483-100/102 mellék
Elektronikus levélcím:
anyakonyv@devavanya.hu

Zsombok Henrietta

igazgatási ügyintéző

Tel: 66/483-100/303 mellék
Elektronikus levélcím:
szervezes@devavanya.hu

Pesztránszki Zsigmond

informatikus

Tel: 66/483-100/107 mellék
Elektronikus levélcím:
informatika@devavanya.hu

Gazdálkodási Iroda

Szücs Mariann

főkönyvelő

Tel: 66/483-100/212 mellék
Elektronikus levélcím:
fokonyvelo@devavanya.hu

Kovácsné Földesi Judit

könyvelő

Tel: 66/483-100/210 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Salánkiné Mészár Mária

pénzügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/210 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Puskás Nikoletta

pénzügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/218 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Simonné Pócsik Eszter

pénzügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/218 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Pénztár

Gyuricza Máté

ügyintéző

Tel: 66/483-100/104 mellék
Elektronikus levélcím:
penztar@devavanya.hu

Adóiroda

Csatári Mónika

adóügyintéző

Tel: 66/483-100/103 mellék
Elektronikus levélcím:
ado@devavanya.hu

Koháriné Földesi Emma

adóügyintéző

Tel: 66/483-100/109 mellék
Elektronikus levélcím:
ado@devavanya.hu

Kecse Marianna

ügyintéző

Tel: 66/483-100/307 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Műszaki Iroda

Valánszki Szilvia

pályázatíró referens

Tel: 66/483-100/217 mellék
Elektronikus levélcím:
palyazat@devavanya.hu

Lánciné Kis Mária

műszaki ügyintéző

Tel: 66/483-100/205 mellék
Elektronikus levélcím:
muszak@devavanya.hu

Vári Edina

műszaki ügyintéző

Tel: 66/483-100/209 mellék
Elektronikus levélcím:
muszak@devavanya.hu

Lengyel László

műszaki ügyintéző

Tel: 66/483-100/207 mellék
Elektronikus levélcím:
muszak@devavanya.hu

Nemes István

műszaki ügyintéző

Tel: 66/483-100/207 mellék
Elektronikus levélcím:
muszak@devavanya.hu

Közfoglalkoztatási iroda

Szitásné Gőz Csilla

ügyintéző

Tel: 66/483-100/106 mellék
Elektronikus levélcím:
kozfoglalkoztatas@devavanya.hu

Szarka Vivien

ügyintéző

Tel: 66/483-100/106 mellék
Elektronikus levélcím:
kozfoglalkoztatas@devavanya.hu

Közfoglalkoztatási iroda II.

Szűcs Lajos

közterületi őr

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének

(5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) ügyfélfogadási rendje

Hétfő 8.00- 11.30, 12.30-16.30

Kedd 8.00- 11.30

Péntek 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltségének

(5515 Ecsegfalva, Fő út 67.) ügyfélfogadási rendje

hétfő 7.30- 12.00

kedd 7.30- 12.00

szerda 8.00- 16.30

péntek 8.00-12.00

Az illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és elérhetősége: lásd a 3. pontnál

5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 
6. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Békés Megyei Kormányhivatal
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 389.
Tel.: (66) 622-000
Fax: (66) 622-001
Elektronikus levélcím: vezeto@bekes.gov.hu
Honlap: www.bekeskh.huGyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály Dévaványai KirendeltségeCzudor Márta gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-649Fehér Lilla gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-647

Takácsné Papp Éva gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-650

Kajla Mónika szociális szakügyintéző Tel.: 66/795-648

 

1.2. Szervezeti struktúra

A Hivatal belső szervezeti tagozódása

1.1.3. A szerv vezetői

Dévaványa Város Önkormányzat irányítása, felügyelete alatt mőködő közfeladatot ellátó intézmények

Gazdálkodási Iroda

Gazdálkodási feladatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

   • Állami Számvevőszék vizsgálat – Dévaványa Város Önkormányzatánál 2006. évben lefolytatott átfogó ellenőrzés a Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2004-2005-2006. évi  ellenőrzésére terjedt ki.
   •  Belső ellenőrzés
   •  Törvényességi vizsgálatok
   •  Közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Ennek keretében ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél.

A vizsgálatok minden esetben a helyszínen az adott intézménynél történtek bizonylatok, belső szabályzatok figyelembe vételével.

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány

A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(I.30.) határozata alapján:

Elnök: Vass Károly

Titkár: Szitás Lászlóné

Tagok:

 • Szűcs Tibor
 • Saly Erika
 • Papp Ferencné

A Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

A Kuratórium tagjai

Elnök: Tóth Julianna              5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.

Titkár:  Szilágyi Endre            5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83.

Tagok:

   • Fekete András, 5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
   • Ignácz László, 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51.
   • Laskai Tibor, 5510 Dévaványa, Széles u. 7/1.
   • Szilágyi István, 5510 Dévaványa, Árpád u. 18.
   • Szarka István, 5510 Dévaványa, Nap u. 21.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okirata

Békés Megyei kormányhivatal – A kormány területi államigazgatási szerve

Békés Megyei Kormányhivatal és Szakigazgatási Szervek – Ügyfélfogadás és elérhetőségi adatok

Adatok feltöltés alatt.

Kérjük látogasson vissza később!

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Dévaványai Hírlap – Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja

Szabályzatok
Koncepciók
Határozatok
Hatályos önkormányzati rendeletek

Szabályzatok

Nyertes pályázatok

Jelenleg nincs hirdetmény

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

dévaványai roma nemzetiségi önkormányzat

I. Szervezeti, személyi adatok

I. Szervezeti, személyi adatok

1.1.1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

1.1.1.Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye és postacíme:
5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
Tel: 66/483-100
Elektronikus levélcím:
jegyzo@devavanya.hu
Honlap: www.devavanya.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti ábrája (SzMSz-ből)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Valánszki Róbert

polgármester
Tel: 66/483-100/203 mellék
Elektronikus levélcím:
polgarmester@devavanya.hu

Czene Boglárka

jegyző
Tel: 66/483-100/201 mellék
Elektronikus levélcím:
jegyzo@devavanya.hu

Szarka Andrea

aljegyző

Tel: 66/483-100/216 mellék
Elektronikus levélcím:
aljegyzo@devavanya.hu

Szitás Ilona

igazgatási és szervezési irodavezető

Tel: 66/483-100/213 mellék
Elektronikus levélcím:
mezogazdasag@devavanya.hu

Faragóné Barz Krisztina

Gazdálkodási Iroda vezető
Tel: 66/483-100/212 mellék
Elektronikus levélcím:
faragonebk@devavanya.hu

Feke László

Műszaki Iroda vezető
Tel: 66/483-100/204 mellék
Elektronikus levélcím:
fekelaszlo@devavanya.hu

3.1 A közfeladatot ellátó szerv egyes szervezeti egységek munkatársai neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Igazgatási és Szervezési Iroda

Toók Dóra

adminisztrátor

Tel: 66/483-100/202 mellék
Elektronikus levélcím:
onkormanyzat@devavanya.hu

Vári Edina

titkársági ügyintéző

Tel: 66/483-100/209 mellék
Elektronikus levélcím:
szervezes@devavanya.hu

Cserven Csilla

ügykezelő

Tel: 66/483-100/206 mellék
Elektronikus levélcím:
igazgatas@devavanya.hu

Tóth Ágnes

személyügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/215 mellék
Elektronikus levélcím:
szemelyugy@devavanya.hu

Toókos Mária

igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel: 66/483-100/208 mellék
Elektronikus levélcím:
igazgatas@devavanya.hu

Ficere Gabriella

igazgatási ügyintéző

Tel: 66/483-100/214 mellék
Elektronikus levélcím:
igazgatas@devavanya.hu

Séllei Tünde

adminisztrátor

Tel: 66/483-100/105 mellék
Elektronikus levélcím:
info@devavanya.hu

Rabi Erzsébet

anyakönyvvezető

Tel: 66/483-100/102 mellék
Elektronikus levélcím:
anyakonyv@devavanya.hu

Pesztránszki Zsigmond

informatikus

Tel: 66/483-100/107 mellék
Elektronikus levélcím:
informatika@devavanya.hu

Gazdálkodási Iroda

Szücs Mariann

főkönyvelő

Tel: 66/483-100/212 mellék
Elektronikus levélcím:
fokonyvelo@devavanya.hu

Kovácsné Földesi Judit

könyvelő

Tel: 66/483-100/210 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Salánkiné Mészár Mária

pénzügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/210 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Földvári Bettina

pénzügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/218 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Papné Auer Ildikó

pénzügyi ügyintéző

Tel: 66/483-100/218 mellék
Elektronikus levélcím:
penzugy@devavanya.hu

Pénztár

Gyuricza Máté

ügyintéző

Tel: 66/483-100/104 mellék
Elektronikus levélcím:
penztar@devavanya.hu

Adóiroda

Csatári Mónika

adóügyintéző

Tel: 66/483-100/103 mellék
Elektronikus levélcím:
ado@devavanya.hu

Koháriné Földesi Emma

adóügyintéző

Tel: 66/483-100/109 mellék
Elektronikus levélcím:
ado@devavanya.hu

Műszaki Iroda

Valánszki Szilvia

pályázatíró referens

Tel: 66/483-100/217 mellék
Elektronikus levélcím:
palyazat@devavanya.hu

Bakosné Tóth Ágnes

műszaki ügyintéző

Tel: 66/483-100/205 mellék
Elektronikus levélcím:
muszak@devavanya.hu

Lengyel László

műszaki ügyintéző

Tel: 66/483-100/207 mellék
Elektronikus levélcím:
muszak@devavanya.hu

Közfoglalkoztatási iroda

Szitásné Gőz Csilla

ügyintéző

Tel: 66/483-100/106 mellék
Elektronikus levélcím:
kozfoglalkoztatas@devavanya.hu

Szarka Vivien

ügyintéző

Tel: 66/483-100/106 mellék
Elektronikus levélcím:
kozfoglalkoztatas@devavanya.hu

Közfoglalkoztatási iroda II.

Szűcs Lajos

közterületi őr

Tel: 66/483-100/120 mellék

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének

(5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) ügyfélfogadási rendje

Hétfő 8.00- 11.30, 12.30-16.30

Kedd 8.00- 11.30

Péntek 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltségének

(5515 Ecsegfalva, Fő út 67.) ügyfélfogadási rendje

hétfő 7.30- 12.00

kedd 7.30- 12.00

szerda 8.00- 16.30

péntek 8.00-12.00

Az illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és elérhetősége: lásd a 3. pontnál

5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete összetétele és képviselőinek elérhetősége:

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai:

Állandó Bizottságok

1. Gazdasági és Ügyrendi (6 fő)

Elnök:

Földi Imre

Tagok:

Kónya Dávid János

Laskainé Kiss Alexandra

Purger Ferenc

Nyuzó Marietta

Németi József

6. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

lásd a 9. pontnál
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke AGRICOLA Dévaványa Kft.

székhelye: 5510 Dévaványa, Külterület 01364/13

– elérhetősége :

30/6019-0154, agricola@devavanya.hu

tevékenységi köre: Főtevékenység:

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 96%-ban Dévaványa Város Önkormányzata a tulajdonos

képviselőjének neve: Juhász Sándor ügyvezető

honlapja:

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
Székhelye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1.
Tel.: 66/483-100/305 mellék; Fax: –
Elektronikus levélcím: kozalapitvanydevavanya@gmail.com
Alapító okirata
Kezelő szervének tagjai:
-a kuratórium elnöke: Tóth Julianna
-a kuratórium tagjai:
Janó Istvánné
Laskai Tibor
Fekete András
Ignácz LászlóSzilágyi EndreMúzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány
székhelye:5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Tel.: 66/485-040, Fax:
Elektronikus levélcím:-
Alapító okirata
Kezelő szervének tagjai:
– a kuratórium elnöke: Vass Károly
– a kuratórium tagjai:

Idősek Otthonának Lakóiért Közalapítvány
Székhelye: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.
Tel.: 66/483-339; Fax: –
Elektronikus levélcím: jutka.ig@gmail.com
Alapító okirata
Kezelő szervének tagjai:
-a kuratórium elnöke: Tóth Julianna
-a kuratórium tagjai:
Ráczné Simon Anikó Ildikó
Kiss Péterné

Gyányiné Vincze Róza

Gyányiné Wagner Judit

Dékány Jánosné
Ernesztné Jakab Mária

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Dévaványai Általános Művelődési Központ
székhelye és postacíme: 5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17.Vezetője: Bakó Bernadett
Tel: 66/641-155
Fax: –
Elektronikus levélcím: devaovik@gmail.com
Honlap: www.damk.hu
– Alapító határozat:
Alapító okirat
Működési engedélyMargaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
székhelye és postacíme:
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.Vezetője: Czirják Edit
Tel: 66/483-339
Fax: –
Elektronikus levélcím: igazgato@margaretaotthon.hu
Honlap:
Alapító határozat:
Alapító okirat

Működési engedély

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Dévaványai Hírlap

Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata

5510 Dévaványa. Árpád utca 1.

Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester

Szerkesztőség: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Békés Megyei Kormányhivatal
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 389.
Tel.: (66) 622-000
Fax: (66) 622-001
Elektronikus levélcím: vezeto@bekes.gov.hu
Honlap: www.bekeskh.huGyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály Dévaványai KirendeltségeCzudor Márta gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-649Fehér Lilla gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-647

Takácsné Papp Éva gyámügyi szakügyintéző Tel.: 66/795-650

Kajla Mónika szociális szakügyintéző Tel.: 66/795-648

 

1.2. Szervezeti struktúra

A Hivatal belső szervezeti tagozódása

1.1.3. A szerv vezetői

Dévaványa Város Önkormányzat irányítása, felügyelete alatt mőködő közfeladatot ellátó intézmények

Gazdálkodási Iroda

Gazdálkodási feladatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

   • Állami Számvevőszék vizsgálat – Dévaványa Város Önkormányzatánál 2006. évben lefolytatott átfogó ellenőrzés a Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2004-2005-2006. évi  ellenőrzésére terjedt ki.
   •  Belső ellenőrzés
   •  Törvényességi vizsgálatok
   •  Közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

Ennek keretében ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél.

A vizsgálatok minden esetben a helyszínen az adott intézménynél történtek bizonylatok, belső szabályzatok figyelembe vételével.

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány

A Kuratórium tagjai: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(I.30.) határozata alapján:

Elnök: Vass Károly

Titkár: Szitás Lászlóné

Tagok:

 • Szűcs Tibor
 • Saly Erika
 • Papp Ferencné

A Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

A Kuratórium tagjai

Elnök: Tóth Julianna              5510 Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.

Titkár:  Szilágyi Endre            5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 83.

Tagok:

   • Fekete András, 5510 Dévaványa, Köleshalmi u. 14.
   • Ignácz László, 5510 Dévaványa, Petőfi u. 51.
   • Laskai Tibor, 5510 Dévaványa, Széles u. 7/1.
   • Szilágyi István, 5510 Dévaványa, Árpád u. 18.
   • Szarka István, 5510 Dévaványa, Nap u. 21.

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Alapító Okirata

Békés Megyei kormányhivatal – A kormány területi államigazgatási szerve

Békés Megyei Kormányhivatal és Szakigazgatási Szervek – Ügyfélfogadás és elérhetőségi adatok

Adatok feltöltés alatt.

Kérjük látogasson vissza később!

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Dévaványai Hírlap – Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató lapja

Szabályzatok
Koncepciók
Határozatok
Hatályos önkormányzati rendeletek

Szabályzatok

Nyertes pályázatok

Jelenleg nincs hirdetmény

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata