Közlemény 2020.03.17.

Tisztelt Lakosok!

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete alapján ma 0000 órától az alábbi rendelkezések léptek életbe:

A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti
üzletben – minden bolt/üzlet/vendéglátó attól függetlenül milyen terméket (pl: mezőgazdasági termékek, jármű alkatrész, ital, stb) árul – 1500 óra után 0600 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos, vagyis vevők nem látogathatják, be kell zárni.

Ez alól KIVÉTELT képez az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töltőállomás és a  dohánybolt, továbbá a szolgáltatással foglalkozó egységek (pl.: fodrász, kozmetikus, kondi terem, stb).

Ebből kiindulva az a bolt/üzlet/vendéglátó, amely árul pl: drogériai/higiéniai és mezőgazdasági/műszaki terméket is, az 1500 óra után is nyitva tarthat attól függően mi a főtevékenységi köre, illetve a termékekkel rendelkeznie is kell. Csak azért nem tarthat nyitva, mert árul olyat, de nincs a készleten, ez esetben be kell zárni 1500 óra után.

A vendéglátó üzletben 1500 óra után 0600 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás, vagyis az ilyen üzletek az étel kiszállítását is végezhetik.

A  70. életévüket betöltött személyeket a  Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy az előbbieket vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Az ellátás költségei az azt kérőt terhelik.

Kérem, hogy ennek megfelelően az ellátás megszervezése érdekében haladéktalanul jelezzék az igényüket az önkormányzat elérhetőségein (onkormanyzat@devavanya.hu, 0666/483-100/119 mellék).

Vallási közösségi szertartáson, továbbá a polgári házasságkötésen és a temetésen kívül létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések szervezése.

Tilos a látogatása pl. a színházaknak, táncos és zenei rendezvényeknek, moziknak, múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési intézményeknek stb. Ott kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

Szabálysértést követ el, aki a fenti (vendéglátóhelyekre, üzletekre, rendezvényekre, kulturális eseményekre elrendelt) látogatási tilalmakat megszegi, amely akár félmillió forintos pénzbírsággal is sújtható. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi és szankcionálja.

Az önkormányzati intézményeket érintően az alábbi intézkedések is életbe lépnek:

DÁMK Óvoda és Bölcsőde: óvoda holnaptól csak két telephelyen, az Eötvös és Kossuth utcai óvodákban működik. A gyermeklétszám az elmúlt két napban folyamatosan csökkent, amely miatt nem indokolt minden telephelyet működtetni, a bölcsőde változatlanul működik, de kérem a szülőket készüljenek fel a teljes bezárásra.

DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény: a fenti kormányrendeletnek megfelelően az intézményegységek nem látogathatók, ott csak a dolgozók tartózkodhatnak.

Strandfürdő és Gyógyászat: a szakrendelések leállásával holnaptól csak a legszükségesebb – reumatológus által annak tartott – kezeléseket lehet felvenni (pl: műtét utáni kezelések), a halasztható tornákat és terápiákat nem. Fel kell készülni az járvány elhúzódására is, melynek következménye lehet, hogy a strand sem tud kinyitni a nyári időszakban, illetve az ifjúsági tábor sem fog üzemelni.

Önkormányzati Hivatal: holnaptól nincs ügyfélfogadás, személyesen ügyet intézni csak a legszükségesebb, sürgős ügyekben lehet. Kérem a Lakosokat, hogy telefonon, elektronikus úton tartsák a kapcsolatot, illetve személyes ügyintéséhez – ha lehet – előzetesen kérjenek időpontot. Az irodák elérhetőségei megtalálhatóak a https://devavanya.hu/kozerdeku-adatok/ oldalon.

Étkeztetés: azon gyermekek részére, akik intézményi ellátást nem vesznek igénybe, a szülő kérelmére lehetőség van napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítására, a szülő általi elvitellel. A szülő által biztosított, tiszta, fertőtlenített ételhordóban, munkanapon 1130-1330 óra közötti időpontban vihető el az étel a Napközi Konyából. Az étel kiadása során zárt térben egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat. Ezen előírás vonatkozik a bölcsődés, óvodás, általános iskolás és a középiskolás gyermekekre, a kérelmeket az intézmények vezetőihez kell eljuttatni.

Piac: ezen héten a pénteki piac még megtartásra kerül, azonban azt követően és más tartalmú döntésig a piacon csak élelmiszer árusítására lesz lehetőség.