Lakossági felhívás – egyszeri gázfűtés támogatás

Tisztelt Lakosság!

Dévaványa Város Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. november 17. napjától 2023. december 1. napjáig egyszeri alkalommal kérelem nyújtható be vezetékes gázt fogyasztó háztartások gázkonvektorral, gázkazánnal történő fűtésének támogatásra az alábbi feltételekkel:

  1. A kérelmet csak Dévaványa Város közigazgatási területén 2023. január 1. napjától állandó bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok nyújthatják be.
  2. Egy lakcímen élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
  3. A kérelmet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet mellékletét képező kérelem formanyomtatványon, a tájékoztatóban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
  4. A kérelemhez csatolandó a kérelmező és családja október havi jövedelmére szolgáló igazolás, valamint a kérelmező nevére szóló 2023. október havi közüzemi számla másolata.
  5. Pénzbeli támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 171.000,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő, egyedülálló vagy egyedül élő kérelmező esetén a 213.750,- Ft-ot.
  6. A kérelmező vezetékes gázzal működő fűtőberendezéssel (gázkonvektor, gázkazán) rendelkezik. (A kérelmek elbírálását megelőzően Dévaványa Város Önkormányzata ellenőrzi a gázfűtésre alkalmas berendezés meglétét!)
  7. A pénzbeli támogatás felhasználása is ellenőrzésre kerülhet.
  8. Nem nyújthat be kérelmet az a lakos, aki ezzel a felhívással egy időben megjelenő tűzifa támogatás iránt nyújtott be kérelmet.

A támogatás mértéke:

Egyszeri pénzbeli 15.000 Ft összegű támogatásra.

A támogatás igénylésének menete:

A pénzbeli támogatás igénylésére irányuló kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon, a kötelező mellékletekkel kell benyújtani.

A kérelem benyújtható:

  1. november 17. napjától 2023. december 1. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő! Hiánypótlásra lehetőség nincs! A formanyomtatvány átvehető a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában (Dévaványa, Árpád utca 1.). A kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában a kérelmező személyesen vagy meghatalmazás útján adhatja le. A kérelmek átvételére és leadására hogy 2023. november 17. napjától 2023. december 1. napjáig van lehetőség.

A kérelmek elbírálásának menete:

A kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló pénzbeli keret erejéig történik. A kérelmezők részére a jogosultság elbírálásáról, valamint a pénzbeli támogatás kifizetésének módjáról és időpontjáról írásos tájékoztatás kerül megküldésre.

A kérelem benyújtásakor az érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük bemutatni!

Kérjük a fentiek megértését és tudomásulvételét!

Dévaványa, 2023.11.14.