Lakossági folyékony hulladékszállítás

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről a 11/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Dévaványa város közigazgatási területén a folyékony hulladék elszállítását pályázati eljárás eredményeképpen Kádár József egyéni vállalkozó végzi, a fent megnevezett rendeletben rögzítettek szerint. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos rendeletben meghatározott díj alapján végzi.

Dévaványa város közigazgatási területén szennyvízcsatorna bekötéssel nem rendelkező ingatlanokon keletkező települési folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a hatóságilag kijelölt Dévaványa, Külterület 0516/2. hrsz-ú területen kialakított szennyvíztisztító telepre történik.

 

A közszolgáltató adatai, elérhetőségei:

Neve: Kádár József egyéni vállalkozó

Címe: 5510 Dévaványa, Ságvári E. u. 19.

Kapcsolódó dokumentumok:

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (IV.29.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről