LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR – NYITÁS 2019.02.04. NAPTÓL

! NYITÁS 2019.02.04. NAPTÓL!


LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A hulladékudvar nyitvatartási időben várja:

Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, Hunya, Örménykút

települések lakosságát, ahol mérlegelés után a lenti feltételek mellett
adhatják le a hulladékokat – díjmentesen.

NYITVA TARTÁS:

Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 h között és

minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00 h között

A hulladékudvar munkaszüneti napokon illetve a munkanap áthelyezésekből
adódó pihenőnapokon zárva tart. Az esetleges műszaki okokból adódó nyitva
tartás módosításának előzetes tájékoztatás nélküli jogát fenntartjuk, erről
honlapunkon tájékoztatást adunk ( www.dareh.hu).

 

Hulladékudvar címe
: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz. (Dévaványáról Körösladány felé a
szennyvíztelepi úton)

GPS koordináta
(lat – lng): 47º 00′ 42,93” – 20º 58′ 13,55”

Telefonszám
: 06-30/163-2639

 

Igénybevétel feltételei:

· Kizárólag a közszolgáltatási nyilvántartásban szereplő természetes
személyek vehetik igénybe: lakcímigazoló kártya és személyi igazolvány
bemutatása szükséges;

    · A beszállítás napján nem lehet hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
összefüggésben fennálló díjhátralék, ennek igazolásául be kell mutatni:

o az utolsó negyedéves számlát a folyószámla egyenleg miatt,

    o az utolsó negyedéves szolgáltatási díj befizetését igazoló szelvényt.

· A számlán szereplő felhasználási hely címének és az igénybevevő
lakcímkártyáján szereplő címnek meg kell egyeznie.


Amennyiben az ingatlanon díjhátralék van, nem lehet a hulladékudvar
szolgáltatását igénybe venni!

A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele díjmentesen történik!


A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött hulladék
szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és
megfelel az alább felsorolt követelményeknek.

 

I. Nem veszélyes hulladékok:

 

EWC kód

Megnevezés

Mit tartalmazhat?

Mennyiségi korlát

Nem tartalmazhat

20 02 01 / Zöldhulladék Olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból
származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor,
faforgács stb.)
1 m3/alkalom

– áttetsző zsákban vagy

– gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben

Rothadt, korhadt, gombás fadarabok, állati, emberi ürülék,
kommunális hulladék
16 01 03 / Gumiabroncs Gumiabroncs

(max. 21”-os személygépkocsi abroncs)

4 db/év/ingatlan

Gumibelső, gumiszalag, tgk. abroncs, tömörgumi
17 01 07 / Kevert építési törmelék Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
(kisebb átalakításból, lakásfelújításból származó törmelék)

500 kg/év/ingatlan

Azbeszt, veszélyes összetevőkkel rendelkező anyagok
20 01 36 / Kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések
pl.: elektromos hulladék: mosógép,
mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, elektromos
fűrész, fűnyíró stb.

pl.: elektronikai hulladék
: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi
berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép,
stb.

Kizárólag
egészben, bontás nélkül adható le!

5 db/év/ingatlan

Pl.: nyomtatópatron

 

II. Veszélyes hulladékok:

 

EWC kód

Megnevezés

Mit tartalmazhat?

Mennyiségi korlát

Nem tartalmazhatja!

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó toner

nyomtató patronok

5

db/év/ingatlan

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,
hajtómű- és kenőolaj

javításból, karbantartásból származó használt olaj

5

liter/év/ingatlan

Növényi eredetű háztartási étolaj
15 01 10* / Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg Olajos, festékes, vegyszeres flakon

6

kg/év/ingatlan

16 02 11* / klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC)
tartalmazó használatból kivont berendezés
Hűtőszekrények, mélyhűtők, klímaberendezések

1

db/év/ingatlan

16 02 13* / veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett
berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig
terjedő hulladéktípusoktól
pl.: nem klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó
hűtő

1

db/év/ingatlan

Megbontott készülék, PCB-t tartalmazó transzformátorok és
kondenzátorok, kiporló azbesztet tartalmazó használatból
kivont berendezés
20 01 19* / Növényvédő szerek Növényvédő szerek – zárt csomagolásban

5 kg/év/ingatlan

Szivárgó, csepegő, nem zárt göngyölegű hulladékok
20 01 35*/ veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

2

db/év/ingatlan

Fénycső, klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett
berendezés (hűtő)