Lakossági szilárd hulladékszállítás

 

Dévaványa Város közigazgatási területén az önkormányzat a települési szilárd hulladék gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására, előkezelésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról a Gyomaközszolg Kft. útján gondoskodik a 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint. A közszolgáltatás díját a Képviselő-testület a közszolgáltató ajánlata alapján évente határozza meg.

 

A közszolgáltató adatai, elérhetőségei:

Neve: Gyomaközszolg Kft.

Címe: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: (66) 386-269

 

Ügyfélfogadás helye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Dévaványa Város Önkormányzata, II. sz. épülete (lapostetős)

Ügyfélfigadás ideje: 

Hétfő, Kedd: Nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7:30 – 12:00, 12:30 – 18:00

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7:30 – 12:00

Elérhetőségek: 

Tel: 06-66/522-025

Fax: 06-66/522-026

Mobil: 0620/247 0033

 

A közszolgáltatási díjak

Dévaványa városban 2013. február 1-től december 31-ig kötelezően igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja:

Kommunális, vegyesen gyűjtött hulladék (EWC 20 03 99)

A lakóingatlanok a közszolgáltatásért fizetendő díj egységnyi díjtétele a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja:

 • 80 literes edényzet – 179,- Ft + 27% ÁFA/alkalom
 • 120 literes edényzet – 246,- Ft + 27% ÁFA/alkalom

 

A lakóingatlanok utáni közszolgáltatási díjat a közszolgáltató felé Dévaványa Város Önkormányzata fizeti a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

 1. A gazdálkodó szervezetek által megrendelt közszolgáltatásért fizetendő díj egységnyi díjtétele a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja:

 

 • 80 literes edényzet – 216,- Ft + 27% ÁFA/alkalom
 • 120 literes edényzet – 324,- Ft + 27% ÁFA/alkalom
 • 240 literes edényzet – 549,- Ft + 27% ÁFA/alkalom
 • 660 literes edényzet – 1785,- Ft + 27% ÁFA/alkalom
 • 1100 literes edényzet – 2174,- Ft + 27% ÁFA/alkalom
 • 5000 literes edényzet – Mértékéről a felek szabadon állapodhatnak meg + 27% ÁFA/alkalom

A közszolgáltató 80 és 120 liter űrtartalomtól eltérő edényzet térítésmentes biztosítására nem köteles, az ettől eltérő edényzetek használatának átadásáért a közszolgáltató díjat számíthat fel.

 1. Az ingatlanokon keletkező többlethulladék gyűjtésére alkalmas „Tiszta Városért” hulladékgyűjtő-zsák díja, ami tartalmazza a begyűjtés és ártalmatlanítás költségét is:
 • 1 darab műanyag zsák – 246,- Ft+27% ÁFA/darab

Közszolgáltató a hulladékgyűjtő-zsákot saját maga, vagy viszonteladón keresztül értékesítheti.

Egyéb szelektíven gyűjtött hilladékok

 • 4. Zöldhulladék EWC 20 02 01 díjmentesen
 • 5. Műanyag csomagolási hulladék EWC 20 01 39 díjmentesen
 • 6. Fém csomagolási hulladék EWC 20 01 40 díjmentesen

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról