Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Az elmúlt két évben történt – és reméljük folytatás nélküli – Covid járványhelyzetet követően az orosz-ukrán háborús események újabb nehézségeket állítanak mindenkivel szemben. A gazdaságvédelmi intézkedések szükségszerűségét nehéz elfogadni, sokakat igen kedvezőtlenül érintenek, a városunkban élő magánszemélyeket, vállalkozásokat és az önkormányzatot is egyaránt sújtják a megszorítások.

Az átalakult gazdasági-társadalmi élet támasztotta feltételeket, körülményeket megváltoztatni az önkormányzat nem tudja, de a rendelkezésünkre álló források mértékében igyekszünk javítani, könnyebbé tenni vagy csak fenntartani azokat a közjóléti intézkedéseket, melyek a mindennapi életben talán nem is annyira feltűnőek, de fontosak.

Az önkormányzat lehetőségei is egyre szűkülnek, de a költségvetésünk stabil, nincs tartozásunk, hitelállományunk, van viszont több mint 91 millió Ft kintlévőségünk, melyek korábban a lakosság és vállalkozások részére adott átmeneti támogatások visszafizetésének elmaradásából vagy az adók meg nem fizetésből halmozódtak fel. Ezeknek természetesen igyekszünk érvényt szerezni, az adóst segítve akár részletfizetési megoldással is.

Mind az energia, mind a gázellátás területén igen jelentősen emelkednek az árak, például az óvodák/idősek otthona áramfogyasztásának költségei augusztus 1-től az eddigi ár több mint 3,5-szeresére a fűtés 4-szeresére emelkedik. Ezekben az intézményekben, tekintettel a gyerekekre és az időseinkre és az időjárási körülményeket is figyelembe véve jóval a fűtési szezon előtt és után is biztosítani kell az ellátást.

Számos, nem kötelező önkormányzati feladatot látunk el, melyekkel az élet szinte minden területén igyekszünk biztosítani a lakosoknak valamilyen kedvezményt úgy, hogy – ahhoz semmilyen vagy csak kis összegű központi támogatást kapunk, de – saját erőből finanszírozzuk azokat. A teljesség igénye nélkül pl. a vérvétel helyben történő biztosítása, szakorvosi rendelések, a múzeum/strand/piac/buszváró működtetése, óvodás/iskolás gyermekek szükség szerinti utaztatása, civil szervezetek anyagi támogatása, a termálvizes („melegvizes kút”) és a 18 db utcai „nyomós” kút üzemeltetése, városi rendezvények szervezése, ingyenes wifi biztosítása a városközpontban, helyi hírlap kiadása, és még sorolhatnánk.

Az előbb felsoroltak éves költsége több 100 milliós nagyságrendű melyhez nem, vagy alig tudunk bevételi oldalt párosítani, DE EZEKET A JÖVŐBEN IS SZERETNÉNK VÁLTOZATLANUL BIZTOSÍTANI úgy, hogy közben azok a fejlesztések is megvalósuljanak, melyekkel pl. javítani tudjuk a hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadékvíz elvezetését, utakat aszfaltoztatunk, energetikai korszerűsítéseket végzünk, vagy hozzájárulunk a helyi vállalkozások munkahelybővítéséhez, ezzel is segítve az itt élő családok boldogulását.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a legfontosabb a munkahelyek biztonsága, minden más csak azután következhet, hiszen, ha nincs munka és az azután járó bér, nincs miből fizetni a rezsit, élelmiszert, szórakozást, stb. Az önkormányzat is ezen „fontossági sorrend” elve alapján igyekszik meghozni döntéseit akár a családok: a forrásaival ésszerűen gazdálkodva, de nincs minden elképzelésre keret.

A kialakult helyzetben olyan intézkedéseket hozunk, melyek az itt élőket és a fokozottabban rászorulókat segíti. Ezért az idei augusztus 20-i tűzijátékot sem rendezzük meg, hanem az arra szánt összeget is elkülönítjük, hogy szükség szerint a rendkívüli élethelyzetbe került embereken, családokon tudjunk segíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden problémát meg tudunk oldani, de a megfelelő intézményeinken és bizottságainkon keresztül oda akarjuk adni a pénzt, ahol a leginkább arra szükség van.

Ezért arra kérjük Önöket, hogy jelen helyzetben az olyan, „nem létszükségletű” feladatokat, mint pl. a köztéri virágosítás részbeni és időleges elhagyása vagy a fejlesztésekhez kapcsolódóan fák kivágása, megértéssel kezeljék. Az elmúlt években Havancsák László nagylelkű természetbeni adományának köszönhetően és saját forrásból több mint 2.000 db facsemetét ültettünk szét a városban vagy osztottunk ki az itt élők között és a jövőben is tervezzük ennek folytatását. A következő évben az Árpád utca mentén új virágládákat is szeretnénk kihelyezni, és további virágosítást is megvalósítani valamint a „régi” városháza területét visszaadva a lakosoknak egy szabadidőparkot/közösségi teret létrehozni.

Mindezek ellenére a mostani gazdasági helyzetben elsősorban a rászorulók lehetőség szerinti megsegítésére, az energetikai függőség csökkentésére és a legfontosabb közszolgáltatások fenntartására kell összpontosítanunk.

 

Dévaványa Város Önkormányzata