Lakossági tájékoztató – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Tisztelt Lakosok!

 

Megjelent a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, melyből a legfontosabbakat idézzük (a rendelet teljes szövegét elolvashatják a www.magyarkozlony.hu oldalon):

 

 • A  települések  belterületén,  az  utcán  és  a  közterületen  –  az  e  rendelet  szerinti  kivétellel  –  mindenki  köteles  orvosi  maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Ez alól kivételt képez pl. a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,

 

 • Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

 

 • A kijárási tilalmon kívüli időben az e rendeletben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás 
 1. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 2. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben, 
 3. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági   és   erdészeti   tevékenység   elvégzéséhez  nélkülözhetetlen  anyagokat,  valamint  eszközöket  árusító  üzletben  (így  különösen  a  járművet,  a  gépet,  az  alkatrészt,  az  építőanyagot  és  eszközöket  árusító  üzletben),  ide  nem  értve  a  főtevékenységként  szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 4. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 5. a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 6. a kertészeti árudában, a faiskolában,
 7. a piacon, a helyi termelői piacon, 
 8. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
 9. az üzemanyagtöltő állomáson,
 10. a nemzeti dohányboltban és
 11. az újságosnál.

az előbb fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

 

 • A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. 

 

 • A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet az e rendeletben meghatározott időben és feltételekkel nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

 

 • A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve 
 1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások), 
 2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, 
 3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, 
 4. a szociális szolgáltatás, 
 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, 
 6. a totózó és lottózó szolgáltatás, 
 7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás, 
 8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, 
 9. a temetkezési szolgáltatás,
 10. az állategészségügyi szolgáltatás,
 11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 13. a közétkeztetési szolgáltatás,
 14. az állattenyésztési szolgáltatás,
 15. az ügyvédi szolgáltatás,
 16. a biztonsági szolgáltatás,
 17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 1. a mosási és tisztítási szolgáltatáscéljára szolgáló helyiség vagy helyszín

 

 • A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

Ez alapján hétfőtől a Közös Önkormányzat Hivatal zárva tart, illetve csak előzetes telefonos egyeztetést követően lehet személyesen ügyet intézni.

A DÁMK Bölcsőde, a piac változatlanul nyitva tart.

 

 

Dévaványa Város Önkormányzata