Lakossági tájékoztató az útfejlesztésekről

Az elmúlt napokban adtunk hírt belterületi utak aszfaltozására elnyert pályázatról, illetve az ezzel kapcsolatban megjelenő „véleményekre” az alábbi tájékoztatást adjuk:

2020-2022 között 6 utca úttársulása alakult meg Dévaványán, így a 2022. tavaszán megjelent útfejlesztési pályázati felhívásra ezen utcák tekintetében, hatból öt esetében tudott az önkormányzat pályázatot benyújtani, összesen 1.580 m hosszan, miután a rendelkezésre álló keretösszeg ezekre volt elegendő.

Az eddig nem aszfaltozott utak esetében a szilárd burkolattal való ellátását az önkormányzat jogszabályi előírások figyelembe vételével csak akkor tudja biztosítani, ha az érintett utca összes ingatlantulajdonosának (romos ingatlanok vagy beépítetlen telkek esetében is) legalább 2/3-a azt írásban kéri ÉS a megállapított hozzájárulást be is fizeti.

Az úttársulások önszerveződő közösségek, ami azt jelenti, hogy az ott élő lakosoknak kell ezek megalakulását kezdeményezni, melyhez az önkormányzat a gazdasági helyzetét mérlegelve igyekszik minden támogatást megadni, de helyettük lépni nem tud. A lakosoknak kell az aláírásokat összegyűjteniük, és a hozzájárulást befizetniük. A hozzájárulás mértékét a képviselő-testület állapítja meg, mely az elmúlt évtizedben változatlanul br. 85.000,- Ft/ingatlan volt, mely az elszabadult költségeket figyelembe véve várhatóan az eddigiekhez képest egyre magasabb lesz. Csak és kizárólag ezen feltételek teljesülése után alakulhatnak meg az úttársulások és az önkormányzatok csak ekkor kezdhetnek bele egy-egy útszakasz aszfaltozásának előkészítésébe (tervezés, engedélyek, stb).

Több olyan utca is van a városban, ahol ez a folyamat már többször elkezdődött, de az úttársulás nem tudott létrejönni, mert vagy nem volt meg a kellő számú aláírás vagy, mert a lakosok nem fizették be a hozzájárulást. Az önkormányzat részletfizetési kedvezménnyel is próbálja elősegíteni a folyamatot. Ha valaki befizette a hozzájárulást, de az úttársulás mégsem jött létre, ott a pénzt a lakosok mindig hiánytalanul visszakapták.

Egy új útszakasz aszfaltozása szintén jogszabályi előírások betartásával hosszú előkészítő munka eredménye: pályázati, tanulmánykészítési, tervezési, régészeti, engedélyezési és közbeszerzési eljárásoknak kell lezajlaniuk, melyek hónapokat, sőt évet vesznek igénybe, és melyek gyorsaságára kevés ráhatása van az önkormányzatnak. A fejlesztés során be kell tartani a beszerzési és közbeszerzési szabályokat és eljárásrendeket, melyeket a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Államkincstár külön-külön is ellenőriz és hagy jóvá. A pályázati pénzek csak és kizárólag arra a célra fordíthatóak, melyekre azokat adják, ezen összegekből más beruházás, más cél nem finanszírozható. Tehát pl: az Asztalos Sándor utcára kapott pénzből nem lehet egy másik utcát leaszfaltozni, nem lehet belőle eszközt vásárolni vagy bért kifizetni.

Új aszfaltozásra legutóbb 2019-ben került sor, amikor a Batthyány utcában alakult meg az úttársulat 19 háztartással. Akkor a 376 m hosszú utca aszfaltozása bruttó 24.885.002,- Ft volt, de mivel ez a közbeszerzési értékhatár alatt van, nem kellett pl: közbeszerzési, műszaki ellenőri, stb. költséggel számolni. Ez azt jelentette, hogy háztartásonként bruttó 1.309.737,- Ft-ba került a beruházás, melyből az ingatlan tulajdonosa 85.000,- Ft-ot fizetett, a többit, ingatlanonként 1.224.737,- Ft-ot az önkormányzat vállalta megfizetni. Azóta a kivitelezési költségek megsokszorozódtak, ráadásul minél hosszabb egy utca, annál több költsége van, így a költségek az utca méretével nem egyenesen arányosan növekednek, hanem sokszorozódnak.

2023-ban 1 km belterületi útszakasz aszfaltozása az előkészítéstől a megvalósításig a tervező költségbecslése alapján bruttó ~263 millió Ft, mely olyan magas költség, amit az önkormányzat önerőből kifizetni nem tud. Így belátható, hogy új út építését vagy a lakossági hozzájárulás mértékének drasztikus emelésével (amit nyilván nem szeretnénk) vagy pályázati forrás bevonásával lehet csak megvalósítani.

Mindezek ellenére bátorítjuk az úttársulások létrejöttét, mert bár a most nyertes pályázatban szereplő utcák lakói is vártak néhány évet egy pályázat kiírására (és annak sikerére), de azok megjelenése és beadása között nagyon rövid idő szokott rendelkezésre állni. Ez sokszor kevés arra, hogy új társulások alakuljanak meg, de pályázni általában csak a már meglévő úttársulások által lefedett utcákkal lehetséges.

Ezért arra kérjük az ez iránt érdeklődő lakosokat, hogy kellő információ birtokában formáljanak véleményt és szándék esetén keressék a Műszaki Iroda munkatársait az úttársulás megalakítására vonatkozó tájékoztatás érdekében.

Dévaványa Város Önkormányzata