LOMTALANÍTÁS DÉVAVÁNYÁN

image

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja el. 

LOMTALANÍTÁS DÉVAVÁNYÁN

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Dévaványán 

  • 2022.szeptember 10-én, szombaton az I. és a II. körzetben, 
  • 2022.szeptember 17-én, szombaton a III. és a IV. körzetben lomtalanítási napot tart.

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a természetes személy ingatlanhasználók háztartásában feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. 

A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, szervezetektől lomhulladékot nem szállít el. Ezen szervezeteknek a lomhulladék elszállításáról, kezeléséről saját maguknak kell gondoskodniuk.

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet. 

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk. 

Kérjük, hogy a lomokat a gyűjtési napot megelőző este helyezzék ki  a lakóházuk, ingatlanuk előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre. Kérjük, ne az úttestre tegyék, mert az akadályozhatja a forgalmat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra. 

 

 

 

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

 

Központi ügyfélszolgálat

 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150 

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.huszallitasi-informaciok@grnkft.hu 

Honlap: www.dareh.hu

 

 

 

Lomtalanításkor kirakható hulladék

 

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra

a

 

bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban

r

 

kommunális hulladék

a

fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés)

r

 

elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)

a

műanyag (linóleum) padló

r

 

zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),

a

kerti bútor 

r

 

építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)

a

ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve)

r

 

építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)

 

a

matrac (szétvágva/összetekerve)

r

fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)

 

a

szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)

r

 

fénycső

 

a

hordó (fa/műanyag – üres állapotban)

r

 

gyógyszerhulladék

 

a

virágtartó 

r

 

elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék

 

a

gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus)

r

 

gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

 

a

műanyag medence

r

 

veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)

 

 

 

r

ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia

 

 

 

r

 

sütőolaj, sütőzsiradék

 

 

 

r

Ömlesztett módon kihelyezett hulladék

 

A lomhulladék begyűjtésére öntömörítős hulladékgyűjtő járművekkel kerül sor, így a lomhulladék gépjárműbe helyezése során fokozott figyelmet fordítunk munkatársaink testi épségére. A lomhulladék biztonságos mozgatása és gyűjtőjárműbe helyezése két rakodó kolléga segítségével történik. A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

 

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után! 

 

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

 

  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

 

 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!