LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – lakossági ügyfelek részére

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Dévaványán 

  • 2023. február 27-én, hétfőn az I. és a II. körzetben, 
  • 2023. március 1-én, szerdán a III. és
  • 2023. március 2-án, csütörtökön a IV. körzetben lomtalanítási napot tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el. 

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 6:00 óráig – a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

 

Lomtalanításkor kirakható hulladék

 

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra

a

 

bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban

r

kommunális hulladék

a

fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés)

r

elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)

a

műanyag (linóleum) padló

r

zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),

a

kerti bútor

r

építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)

a

ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve)

r

építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)

a

matrac (szétvágva/összetekerve)

r

fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)

a

szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)

r

fénycső

a

hordó (fa/műanyag – üres állapotban)

r

gyógyszerhulladék

a

virágtartó

r

elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék

a

gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus)

r

gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

 

a

műanyag medence

r

veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

 

r

ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia

r

sütőolaj, sütőzsiradék

r

Ömlesztett módon kihelyezett hulladék

 

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

 

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után! 

 

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

  • egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ 
  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

 

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

 

Központi ügyfélszolgálat

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150 

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.huszallitasi-informaciok@grnkft.hu 

Honlap: www.dareh.hu

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!