Manófalva Oktatási Alapítvány

Szervezet neve: Manófalva Oktatási Alapítvány

Alapító: Dr. Victor András

Székhelye: 5510 Dévaványa, Kossuth utca 27.

Egyéb elérhetőség: erika.saly@gmail.com, telefon: 66/483-881

Kapcsolattartó: Saly Erika 

Adószám: 18123742-1-04

 

Célkitűzés:

  • Az iskoláskorú gyermekek iskolai és iskolán kívüli oktatásának és nevelésének támogatása, különös tekintettel a környezeti nevelésre és fenntarthatóságra nevelésre, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére.
  • Ilyen célú iskola vagy más intézmény, módszertani központ fenntartásának lehetővé tétele, segítése.
  • Az oktatási-nevelési intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való együttműködés a fenntarthatóságra nevelés erősítése érdekében.
  • A neveléssel, környezeti szemléletformálással foglalkozók munkájának segítése – kiadványokkal, továbbképzéssel, előadással, tanácsadással -, személyes hatékonyságuk, módszertani kultúrájuk és látásmódjuk fejlesztése.

 

Legfontosabb tevékenység, eredmény:

Dévaványán, a Ványai Ambrus Általános Iskola Kossuth utca 9. szám alatti, alsó tagozatos épületében, valamint annak udvarán környezeti nevelési telephelyet alakítottunk ki hosszú évek során, ezzel az országban az elsők között elnyerve a „Zöld Szíves Iskola” rangos címet. A tervek megálmodói, a jóízű, tartalmas munka kivitelezői a szülők, az ott dolgozó pedagógusok és a gyerekek voltak. A pályázatokból, valamint önerőből fizettük ki a szépítés, fásítás, parkosítás költségeit. Tartalmas programjaink miatt sokan kapcsolatban voltak velünk. Környezeti nevelési munkánkról az Iskolánk zöldítése c. kiadvány (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2006) három fejezete is beszámol, mintegy mintául szolgál az ország iskoláinak a hasonló elképzelések megvalósításához.

Sajnos, azonban az önkormányzati szűk költségvetés, meg a gyereklétszám fokozatos csökkenése ennek az épületnek a sorsát is megpecsételni látszott, a bezárás fenyegette. „Megmentése” érdekében 2006-ban létrehoztuk a Manófalva Oktatási Alapítványt, mely célul tűzte ki a megkezdett környezeti nevelési munka folytatását, ill. a későbbiekben akár egy hasonló célú módszertani központ/iskola működtetését. Mellénk állt több országosan is elismert környezeti nevelésben jártas szakember.

A megkezdett munka folytatásának feltételei

Alapítványunk szerződést kötött az önkormányzattal, az iskolával, melyben – maradásunkért cserébe – vállaltuk az épület fenntartásához szükséges működési költségek előteremtését, fizetését (fűtés, világítás, víz). Jelenleg egy tanulócsoporttal működtetjük a környezeti nevelési telephelyet. Jogilag az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskolájához tartozunk (az iskola kapja a tanulók után járó fejkvótát is), az önkormányzat az épület tulajdonosa.

Közhasznú tevékenységeink: oktatás, nevelés, képességfejlesztés. Az elmúlt években sikerült vállalt kötelezettségünknek eleget tenni: folytattuk a környezeti nevelési munkát, városunk diákjainak, a lakosságnak is kínáltunk programokat, közben pártfogóink száma is egyre nőtt. 2010-ben a Dél-alföldi régió egyik környezeti nevelési referencia-intézményévé váltunk egy minősítési eljárás nyomán.

Programjaink: ismeretterjesztő előadások, gyerekfoglalkozások, bemutatók, természeti megfigyelések (terepgyakorlat, túra, tábor), hagyományőrző tevékenységek (pl. mézesbáb, agyagozás, nemezelés, kiszeégetés, betlehemezés), jeles zöld napok ünneplése, kiállítások szervezése, filmvetítés, akadályjáték, témanapok, hulladékgyűjtés, Madárkarácsony, kertészkedés gyerekekkel, szülőkkel, ökokarácsony, barkácsolás természetes anyagokból, szakkör, erdei iskola stb.

Az iskolában Nevelési, módszertani munkacsoport vezetésével bízták meg kuratóriumunk elnökét.

 

Együttműködés

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával és a Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk. Jó kapcsolatot működtetünk az ÁMK tagintézményeivel, köztük a Ványai Ambrus Általános Iskolával, valamint a helyi önkormányzattal, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel és a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalommal.

Bevételeink

Az épület fenntartásának költségeit és egyéb kiadásainkat főleg adományokból és terembérleti díjból fedezzük.