Megjelent az Otthonfelújítási Program új kiírása

Megjelent az új otthonteremtési program, melynek keretében kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás igényelhető családi házak energetikai felújítására. Az Otthonfelújítási Program az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra terjed ki.
Elvárás, hogy a fejlesztés révén a felújításra kerülő ingatlan esetében a kiinduló állapothoz képest legalább 30 %-os energia megtérülést kell elérni. Ezt a megtérülést energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni.
Dévaványa esetén a beruházás elszámolható összköltsége maximum 7 millió forint lehet, amelyből önerőként 1 millió forintot szükséges vállalni. A 6 millió forintból 3 500 000 forint vissza nem térítendő, míg 2 500 000 forint kamatmentesen visszatérítendő kölcsönként igényelhető. Ha a beruházás költsége alacsonyabb, akkor arányosan csökkennek az összegek is. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítványok (a beruházás megvalósítása előtti kiinduló, a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítással) és tulajdoni lap költsége a Saját forrás terhére is elszámolható. A támogatás utófinanszírozású, a számla kiállítójának kerül közvetlen kifizetésre.
Néhány példa:

Beruházás költsége

Önerő

Vissza nem térítendő

Kamatmentes kölcsön

7 000 000 Ft

1 000 000 Ft

3 500 000 Ft

2 500 000 Ft

5 000 000 Ft

715 000 Ft

2 499 440 Ft

1 785 560 Ft

2 500 000 Ft

357 500 Ft

1 249 720 Ft

8 92 780 Ft

A minimum igényelhető összeg 2 500 000 Ft.

Fontos, hogy a fenti táblázatban jelölt összegek csak abban az esetben érvényesek, ha a Kölcsönigénylő vagy két pályázó esetén a Kölcsönigénylő és Adóstársa együttes havi nettó jövedelme nem haladja meg a nettó 511 810 Ft/főt.

Amennyiben az energiamegtakarítás eléri a 40%-ot, úgy a vissza nem térítendő rész aránya 5%-ot emelkedik.

A kérelem a Lakossági MFB Pont Plusz helyszíneken nyújtható be, Dévaványán jelenleg az MBH Bank-nál (Árpád u. 1.).

A kölcsönkérelem benyújtására nyitva álló idő: 2024.07.01 – 2025.12.31., illetve addig, amíg a rendelkezésre álló forrás ki nem merül.

Kölcsönigénylő lehet:

  • nagykorú, cselekvőképes,
  • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
  • magyar állampolgár,
  • aki tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt épült, egy- vagy többlakásos családi házban,
  • A korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának, állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen.

Támogatható tevékenységek:

  • épület külső határoló elemeinek teljeskörű hőszigetelése, födémszigetelés,
  • nyílászáró szerkezet cseréje, korszerűsítése,
  • használati melegvízrendszer korszerűsítése,
  • fűtéskorszerűsítés.

A tájékoztatás nem teljeskörű, kérjük töltse le a felhívást, vagy keresse az MBH pontokat!

A pályázat letölthető az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/programok/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-terv/rrf/rrf-rep-10131-24/alapadatok