Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány

Postacím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Képviselő neve és címe: Vass Károly, 5510 Dévaványa, Eke u. 5.

Telefonszáma: 66/485-04,  06-20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com 

Adószám: 18385711-1-04

Dr. Bereczki Imre (1912-1997) hat évtizeden keresztül gyűjtötte Dévaványa hagyományait, kulturális és szellemi értékeit. Munkájában felesége volt támasza és segítője. Pontos feljegyzésekből megismerhetjük azt a nélkülözéssel és fáradsággal járó életutat, amin a két ember egymást támogatva haladt végig egy nemes cél felé.

1987.február 9-én létrejött az adásvételi szerződés, mely szerint a tanács gondoskodik tovább a gyűjteményről. 2000. április 10-én került be a Magyarországi Múzeumi intézmények Anyakönyvébe, majd augusztus 17-én megnyitotta kapuit a látogatók előtt.

Mint az elmúlt évtizedek termékeny munkáját összefoglaló és egyben azt tovább éltető és tápláló szervezetként jött létre 2001 februárjában a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. (Számlaszám: 11733106-0015831)

Az alapítvány célja:

  • a településünk helytörténetének feltárása, megismertetése,
  • szellemi, tárgyi hagyományainak ápolása, gyűjtése,
  • kulturális értékeink kiadványokban való megjelentetése – mindezek elősegítésére pályázatok kiírása, pályaművek elbírálása, díjazása.
  • a gyűjtemény munkájában rendszeresen résztvevő, az azt segítő múzeumpártolók és adományozók tevékenységének anyagi, erkölcsi elismerése.

Az alapítvány gondozásában, 2015-ben a hetedik kötete jelent meg a Kincseink sorozatnak, melyben ványai családok történetéről, a régi ványai emberek életéről olvashat az érdeklődő.