Ösztöndíj pályázat középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére

Az EFOP 1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül Dévaványa Város Önkormányzata ösztöndíj pályázatot hirdet a középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére.

A pályázat benyújtási határideje 2018. szeptember 24. 16 óra.

Pályázati felhívás a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére

Dévaványa Város Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére:

Települési Középiskolai Ösztöndíj pályázat

települési középiskolai ösztöndíj a dévaványai állandó lakóhellyel rendelkező tanulók két egymást követő tanulmányi félévre (10 hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. állandó dévaványai lakhely,
 2. magyar állampolgárság,
 3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
 4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója a pályázatában megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
 2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),

Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik.

A települési ösztöndíj összege 25.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő tanulóknak a támogatási szerződés értelmében a folyósítás időtartamával megegyező ideig Dévaványa településen kell elhelyezkednie, amennyiben ez rendelkezésre áll. Abban az esetben nem terheli a pályázót a fent említett kötelezettség, ha a tanuló a középiskolai oktatásból kikerülve felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait olyan területen, amely Dévaványán hiányszakmának minősül.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve tanulói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

Az ösztöndíj folyósítása az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” pályázat támogatói szerződésének aláírását követően történik!

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2.sz. mellékletben részletezett önkéntes programokban való részvételről.


A pályázatok leadási határideje: 2018. szeptember 24. (hétfő) 16 óra

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, három példányban, az erre rendszeresített nyomtatványon (1.sz. melléklet). A nyomtatvány leadható személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3.sz. épület 2. iroda (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.), továbbá postai úton. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Ernyes Csilla pályázatíró referens nyújt a 06/70/389-0612-es telefonszámon, vagy személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 2. sz. irodájában (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.).

Pályázati felhívás felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben

Dévaványa Város Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók részére:


Települési Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

A települési felsőoktatási ösztöndíj a dévaványai állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók két egymást követő tanulmányi félévre (10 hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. állandó dévaványai lakhely,
 2. magyar állampolgárság,
 3. utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
 4. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a pályázatában megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. tanulmányi átlaga 4,0 feletti
 2. az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),

Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik.

A települési ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak a támogatási szerződés értelmében az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig Dévaványa településen kell elhelyezkednie a végzettségének megfelelő munkakörben, amennyiben ez rendelkezésre áll.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve hallgatói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

Az ösztöndíj folyósítása az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” pályázat támogatói szerződésének aláírását követően történik!

A pályázó aláírásával nyilatkozik a 2.sz. mellékletében részletezett önkéntes programokban való részvételről.


A pályázatok leadási határideje: 2018. szeptember 24. (hétfő) 16 óra

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, három példányban, az erre rendszeresített nyomtatványon (1.sz. melléklet). A nyomtatvány leadható személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3.sz. épület 2. iroda (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.), továbbá postai úton. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Ernyes Csilla pályázatíró referens nyújt a 06/70/389-0612-es telefonszámon, vagy személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 3. sz. épület 2. sz. irodájában (5510 Dévaványa, Hősök tere 1.).