ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

FIGYELEM,

VÁLTOZOTT AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

Magyarország Kormánya által március 11-től elrendelt veszélyhelyzet miatt változott az óvodai és bölcsődei intézményekbe történő beíratás.

1.Bölcsőde

Azok a 3. életévüket be nem töltött gyermekek, akiknek szülei/törvényes képviselője munkavégzésük, képzésben való részvételük miatt igénylik a gyermek napközbeni ellátását , továbbra is igénybe vehetik a bölcsődei ellátását, ahol a gyermekek beíratása továbbra is folyamatos.

A beiratkozás esetén a szülő és az intézményi felvételt ellátó munkavállaló közötti személyes kontaktus kerülendő ezért a beiratkozás az alábbi módon történik:

A beiratkozáshoz szükséges okmányok ( gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek és szülő lakcímkártyája és a szülő személyi igazolványa) telefonnal vagy egyéb technikai eszközzel rögzített jól látható fotóját készítsék el a szülők a telefonszámuk megadásával küldjék el a devaovik@gmail.com e-mail címre.

2. Óvoda

Azon gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig be fogják tölteni a 3. életévüket kötelesek az óvodai nevelésben részt  venni.

Azoknál a gyermekeknél, akiknek a lakcímkártyáján szereplő lakó –  vagy tartózkodási helynél dévaványai lakcím van bejegyezve, az óvodai felvétel automatikusan megtörténik, a tavaszi beíratással a szülőnek egyéb tennivalója nincs, viszont a szülőnek a gyermeke első óvodai napján szükséges az alábbi iratokat magával vinnie:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek és szülő lakcímkártyája és
  • a szülő személyi igazolványa.

Azoknál a gyermekeknél, akik nem rendelkeznek dévaványai lakó,- vagy tartózkodási hellyel és a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda Intézményegységének van szabad férőhelye a szülő szíveskedjék az óvodai beirtakozás érdekében jelzéssel élni az intézmény felé a devaovik@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-66/641-155, 06-20/2545552 telefonszámon legkésőbb 2020. április 20-ig.