PÁLYÁZAT KIÍRÁS – KÖZÖSSÉG SZERVEZŐI TEVÉKENYSÉGRE

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Teremts Esélyt Program – Dévaványa” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében, a 329/2018. (XI.29.) Dv. Kt. határozat alapján ösztönző támogatás pályázatot hirdet 18-35 éves korosztály számára közösség szervezői tevékenység elvégzésére.

A Pályázat célja:

A városban élő fiatalok összefogása érdekében olyan tevékenységek, csapatprogramok szervezése, koordinálása és lebonyolítása, amelyek erősítik az összetartást, ösztönzik a célcsoport helyben maradását, erősítik a helyi identitástudatot.

Támogatható létszám: maximum 5 fő

Támogatás mértéke: nettó 40.000,- Ft/hó/fő

A pályázati felhívás alapdokumentuma Dévaványa Város Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve, mely letölthető a www.devavanya.hu oldalról.

A pályázat dokumentumai pdf formátumban:

A pályázat dokumentumai docx formátumban: