PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A 2022-BEN INDULÓ SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ KÉPZÉSRE   

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapfokú iskolai végzettségre (8 évfolyam sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, amely eredményes teljesítése a Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás betöltésére jogosít. 

  

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

 

A jelentkezést elektronikus úton hatarvadasz@kr.police.hu elektronikus levelezési címre, postai úton a Készenléti Rendőrség elérhetőségeinek egyikére szükséges megküldened, továbbá személyesen is leadhatod a rendőri szerveink bármelyikénél.  

 

Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékon tüntesd fel: „Szerződéses határvadász képzés”

 

A képzés tervezett helyszínei: 

 

 • Készenléti Rendőrség Bács-Kiskun Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete  

           Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 31. 

 

 • Készenléti Rendőrség Csongrád-Csanád Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete 

            Cím: 6725 Szeged, Laktanya utca 16. 

 

 • Készenléti Rendőrség Békés Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete            

            Cím: 4408 Orosháza, Gyopárosi út 1. 

 

 • Készenléti Rendőrség Hajdú-Bihar Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete 

            Cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149. 

 

 • Készenléti Rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete 

            Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4. 

 

 • Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémia Járőrképző Tagozat Szeged Határrendészeti Oktatóbázisa               

           Cím: 6728 Szeged, Bajai út 14. 

 

 • a fenti helyszíneken túl a Készenléti Rendőrség rendelkezésre álló objektumaiban 

 

             

A képzésre történő jelentkezés a közzététel napjától folyamatos. 

 

A képzések gördülő rendszerben, ütemezetten indulnak a szerződéses határvadász létszám feltöltéséig, amelyet a Rendőrség ingyenesen biztosít. 

 

A képzés időtartama: 160 óra (4 hét) 

 

 

 

image                                JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A szerződéses határvadász képzésre az alábbi feltételek teljesülésével vagy teljesítésével jelentkezhetsz:

 

 • magyar állampolgárság,
 • jelentkezési életkor: 18-55 életév (még be nem töltött 55. életév),
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvány, – egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 

 • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (általános iskolai/szakiskolai/szakmunkás/érettségi bizonyítvány, OKJ végzettség, diploma) – Személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány, a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány és adóazonosító jelét   tartalmazó hatósági igazolvány másolatát – Részletes fényképes önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított igazolás
 • Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
 • EESZT hozzájáruló nyilatkozat

 

EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT

 

A szerződéses határvadász jogviszony feltételeként előírt egészségi alkalmasságvizsgálatnak a célja annak a megállapítása, hogy nincs-e olyan betegséged, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékosságod, amely téged a szerződéses határvadász jogviszonyra egészségi szempontból alkalmatlanná tesz.

Az orvosi alkalmasságvizsgálatra az alábbi dokumentumokat kell magaddal hoznod:

 

 • Személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • a háziorvosod által kitöltött Háziorvosi Kérdőív,
 • az elmúlt 5 évben keletkezett szakorvosi leleteid és kórházi zárójelentéseid.

 

Az orvosi alkalmasságvizsgálaton először kitöltöd az Alkalmassági Kérdőívet és a Prevenciós Kérdőívet. Az alapellátó orvos először a személyi igazolvány alapján ellenőrzi a személyazonosságodat. A benyújtott dokumentumok alapján részletes anamnézist vesz fel, majd elvégzi a fizikális vizsgálatot. Vérnyomást mér, EKG felvételt készít, látásvizsgálatot, hallásvizsgálatot, neurológiai vizsgálatot és a vizelet tesztcsíkos vizsgálatát végzi el. Amennyiben a vizsgálatok alapján az alkalmasság szempontjából kizáró egészségi eltérést észlel, úgy tájékoztat az észlelt tünetről, betegségről és szakorvosi vizsgálati lelet beszerzésére utasít.

 

PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT

 

A pszichológiai alkalmasságvizsgálat azon készségeidnek, képességeidnek a vizsgálatára irányul, amelyek szükségesek a szolgálati feladatok ellátásához. Tekintettel arra, hogy a szolgálat fegyverviseléssel jár a pszichés stabilitásod, önkontrollod, indulatkezelésed, figyelmi képességed áll a vizsgálat középpontjában.

A vizsgálat során intelligencia és személyiségteszt kitöltésére, valamint figyelemvizsgálatra kerül sor. Az eredmények kiértékelését követően a pszichológus személyesen beszélget veled, előző munkahelyeiddel, családoddal, a jelentkezésed motivációjával, érdeklődéseddel kapcsolatosan.

 

FIZIKAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT

A fizikai alkalmasságvizsgálat során meghatározott időre mellső fekvőtámasz és hanyatt fekvésből felülés gyakorlatokat, valamint 1500 méteres síkfutást kell végrehajtanod, a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

PÁLYAORIENTÁCIÓS ELBESZÉLGETÉS

Személyes meghallgatás keretében egy két-három fős bizottság fogad, ahol a korábban benyújtott önéletrajzodról, a szerződéses határvadász jogviszonyról beszélgettek majd, valamint arról, hogy hogyan is képzeled el a jövődet a testületnél.

 

ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉS MÓDJA

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon – papír alapon postai úton,

 

 • elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül,
 • személyesen szóban bármelyik kormányablaknál, okmányirodában valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatánál kell előterjeszteni.

 

A kérőlapon a szerződéses határvadász foglalkoztatáshoz szükséges alkalmassági feltételeket igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelned az alábbiak szerint.  

 

IGÉNYLÉS POSTAI ÚTON

 

Postai úton történő előterjesztés esetén az eljárás megindításához hiánytalanul kitöltött és aláírt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap szükséges. A kérőlapok a postahivatalokban érhetők el.

Az igénylőlap

 • I. mezőjében a személyes adatokat kell megadni a kitöltési útmutató szerint;
 • II. mezőjében a bizonyítvány kézbesítését a saját vagy meghatalmazott részére kell kérni és a „természetes személyt” kell „X”-el jelölni.

A kérőlapon a III. mezőben az „igen” válasz bejelölését követően a IV. mezőben folytatható csak a kitöltés (amelyre az igénylőlapon is szerepel a figyelmeztetés).

A IV. pontban található fehér sávban az alábbiakat kell beírni: SZOLGÁLATI VISZONY – FEGYVERES SZERVEK ÚJ a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

 

IGÉNYLÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

 

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező jelentkezők a webes ügysegéd alkalmazáson keresztül igényelhetik a hatósági erkölcsi bizonyítványt az ugyfelkapu.magyarorszag.hu internetes oldalon, az ügyintézés menüpont alatt, ahol a szolgáltatásoknál ki kell választani az erkölcsi bizonyítvány online ügyintézés webes ügysegédet, és itt megkezdődhet az erkölcsi bizonyítvány igénylése.

Akárcsak a papír alapú nyomtatványnál, a személyi számod megadását követően az igazolás típusa mezőben a speciálisat kell megjelölnöd, majd az igazolás okaként a következőt kell kiválasztani: SZOLGÁLATI VISZONY – FEGYVERES SZERVEK ÚJ a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

Az igénylőlapon kézbesítési címként a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálatát (Posta cím: 1903 Budapest, Pf. 314.) kell megjelölni.

 

KÉPZÉS

 

A képzés időtartama 160 óra. A képzés során tanulni fogsz kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismereteket, valamint azok gyakorlati alkalmazását, továbbá az államhatár védelméhez kapcsolódó és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt rendelkezéseket is. A tananyag tartalmazza az írásbeli és gyakorlati vizsga teljesítéséhez szükséges ismereteket. A képzést a rendőrség ingyenesen biztosítja számodra.

Határvadászként a képzés elvégzését követően évente ismeretmegújító képzésen és vizsgán kell részt venned, amelynek során a jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből teszel vizsgát.

 

KI A SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ? 

 

Speciálisan az államhatár őrzésére és a jogellenes migráció megakadályozására irányuló feladatokat ellátó új állománycsoport, amely az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományát erősíti meg a folyamatosan növekvő, Magyarországra nehezedő illegális migrációs nyomásra tekintettel.

A határvadász állomány a határőrizeti rendszer első vonalában járőrszolgálatot hajt végre, amely során az államhatáron történő illegális belépési kísérleteket akadályozza meg, továbbá az illegálisan belépett személyeket feltartóztatja és az ideiglenes biztonsági határzár túloldalára kíséri.

A határvadász jogviszony szerződéssel jön létre, 3 éves határozott időtartamra, amely egy alkalommal meghosszabbítható legfeljebb további 3 évvel azzal, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a 3+3 éves határozott idő leteltét követően is lehetőség lesz a szerződés meghosszabbítására. A szerződést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv köti a határvadásszal.

A szerződéses jogviszony létrejöttének feltétele a határvadász eskü letétele.

A szerződéses határvadász a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred személyi állományába kerül, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnoka. Feladatait az érintett megyei rendőr-főkapitányságok határrendészeti kirendeltségeinek illetékességi területén, tisztesi rendfokozattal (első évben őrvezető, második évtől tizedes, harmadik évtől szakaszvezető) látja el.

 

A SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ FELADATAI: 

 

 • az államhatár őrzése,
 • felderítés,
 • az államhatár jogellenes átlépésének megszakítása,
 • az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések megtétele.

A SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ SZOLGÁLAT: 

Szerződéses jogviszonyba kinevezett határvadászként először esküt kell tenned, amelyet követően – 6 hónap próbaidő kikötésével – állhatsz szolgálatba.

Szolgálati feladataidat vezényléses munkarendben fogod ellátni, ami az alábbiakat jelenti.

 • legalább 12 órás szolgálat
 • 3-4 egybefüggő munkanap
 • 5-6 nap egybefüggő szabadnap
 • két szolgálat között legalább 8 óra egybefüggő pihenőidő (ebbe a lakásról, vagy a biztosított szálláshelyről a szolgálatteljesítési helyre és az   onnan való visszautazás időtartama nem számít bele)
 • hetente két pihenőnap (havonta két alkalommal szombat-vasárnap vagy vasárnap-hétfő napokon)
 • rugalmas szabadidő felhasználás

AMIT BIZTOSÍTUNK

 

Az alapilletményed mértéke bruttó 300 000 Ft/hó.

A határvadász szolgálati pótlékod mértéke teljesített óránként bruttó 570 Ft – mely kizárólag feladatellátás után jár, így az alapilletménnyel együtt akár bruttó 399 000 Ft/hó jövedelmet kaphatsz kézhez.

Idegennyelv-tudási pótlékra vagy jogosult, ha rendelkezel államilag elismert alapfokú, középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával és az idegennyelvtudás a szerződéses határvadász feladataid ellátásához szükséges, munkáltatói döntéstől függően. Az idegennyelv-tudási pótlékod mértéke a nyelvvizsga szintjétől függően az alábbiak szerint kerülhet megállapításra.

 • alapfokú nyelvvizsga esetén: bruttó 5 798 Ft
 • középfokú nyelvvizsga esetén: bruttó 11 595 Ft
 • felsőfokú nyelvvizsga esetén: bruttó 19 325 Ft

Éjszakai pótlékod mértéke teljesített óránként: bruttó 193 Ft. Készenléti pótlékod mértéke teljesített óránként: bruttó 97 Ft

Béren kívüli juttatásod (cafetéria) éves összege bruttó 200 000 Ft

Szerződéses határvadászként az alapszabadságod 25 munkanap, amely egy évig 1 munkanap, a második évtől 2 munkanap, és a harmadik évtől 3 munkanap pótszabadsággal egészül ki, valamint jogosult vagy fokozott igénybevétel esetén rekreációs célú, továbbá a gyermek utáni és gyermek születés esetén – a 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerinti mértékben – járó pótszabadságra.

Keresőképtelenséged idején a betegszabadságod mértéke évente 15 nap, melynek idejére a távolléti díj 100%-ának megfelelő összegre vagy jogosult.

 

ÉV ALATTIAK MUNKABÉR ADÓZÁSA 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL

A 25. életévét be nem töltött fiatalok összevont adóalapja 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökken. Az érintetteknek az átlagfizetés mértékéig nem kell jövedelemadót fizetniük. Az adókedvezmény a tárgyévet megelőző július hónapban regisztrált bruttó átlagkereset szintjéig érvényesíthető. Ez 2021 júliusában bruttó 433 700 forint volt. A kedvezményt automatikusan érvényesítik, s a fiatalok utoljára abban a hónapban vehetik igénybe, amikor betöltik a 25. életévüket.

 

ÉV ALATTIAK MUNKABÉR ADÓZÁSA 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL

 

A 25. életévét be nem töltött fiatalok összevont adóalapja 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökken. Az érintetteknek az átlagfizetés mértékéig nem kell jövedelemadót fizetniük. Az adókedvezmény a tárgyévet megelőző július hónapban regisztrált bruttó átlagkereset szintjéig érvényesíthető. Ez 2021 júliusában bruttó 433 700 forint volt. A kedvezményt automatikusan érvényesítik, s a fiatalok utoljára abban a hónapban vehetik igénybe, amikor betöltik a 25. életévüket.

A felvételi döntésre az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasságvizsgálatok, valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor. 

 

A jelentkezési lap és annak mellékletei a Rendőrség www.police.hu honlapján a (https://www.police.hu/hu/szerzodeseshatarvadaszkepzes) érhetők el. 

 

Munkatársaink hétköznapokon hivatali munkaidőben adnak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken a szerződéses határvadász képzésről. 

 

 

Hétfőtől csütörtökig:            7.30-tól 16.00-ig 

Pénteken:                              7.30-tól 13.30-ig 

 

SSZ. 

TERÜLETI SZERV MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI 

ELEKTORNIKUS 

LEVELEZÉSI CÍM 

1. 

Készenléti Rendőrség 

Központi Határvadász Toborzó Iroda Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. 

Posta cím: 1903 Budapest, Pf. 314. 

Ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-310-100 

Mobiltelefonszám: 06-30-144-3030 

                              06-30-144-3040 

hatarvadasz@kr.police.hu 

2. 

Készenléti Rendőrség 

Bács-Kiskun Megyei Határvadász Század Kiskunhalasi Határvadász Toborzó Iroda Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 

Mobiltelefonszám: 06-30-663-1536 

                              06-30-143-7737 

3. 

Készenléti Rendőrség 

Csongrád-Csanád Megyei Határvadász Század 

Szegedi Határvadász Toborzó Iroda Cím: 6725 Szeged, Laktanya utca 16. 

Mobiltelefonszám: 06-30-663-1521 

                              06-30-144-3006 

4. 

Készenléti Rendőrség 

Békés Megyei Határvadász Század Orosházi Határvadász Toborzó Iroda Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 1. 

Mobiltelefonszám: 06-30-663-1522 

                              06-30-144-3008 

5. 

Készenléti Rendőrség 

Hajdú-Bihar Megyei Határvadász Század 

Debreceni Határvadász Toborzó Iroda 

Cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149. 

Mobiltelefonszám: 06-30-663-0705 

                              06-30-144-3013 

6. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Határvadász Század 

Nyírbátori Határvadász Toborzó Iroda  Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4. 

Mobiltelefonszám: 06-30-663-3267 

                              06-30-144-3025