PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található büfé helyiség bérlő kiválasztása

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Pályázat célja:

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa, 1834. helyrajzi számon nyilvántartott, Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található büfé helyiség bérlő kiválasztása.

Pályázat tárgya:

A Dévaványa, 1834. helyrajzi számon nyilvántartott, Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található büfé helyiség határozott időre szóló bérbeadása.

Ajánlat benyújtásának   határideje:      2024.01.05. 1000 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                  5510 Dévaványa, Árpád utca 1. E21 számú, Igazgatási és Szervezési Iroda

                                                módja:      személyesen vagy postai úton (Postai benyújtás esetén a pályázat beérkezési határideje 2024. 01 05. 1000 óra)

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 200. 000, – Ft összegű biztosíték adásához köti. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia a pályázat benyújtását megelőzően.

A pályázatra vonatkozó egyéb tájékoztatás kérhető:

Személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú Igazgatási és Szervezési Irodában, vagy a 06/66/483-100/215 telefonszámon Tóth Ágnes ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető:

Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú, Igazgatási és Szervezési Irodában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2024.01.03. 1130 óráig.