PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonát képező bérlakásként működő Dévaványa, Három rózsa utca 23. szám értékesítése

 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

 1. Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítése egyfordulós pályázat útján.
 2. Pályázat tárgya: Dévaványa Város Önkormányzata tulajdonát képező bérlakásként működő Dévaványa, Három rózsa utca 23. szám 3404 hrsz-ú ingatlan.
 3. Az ingatlan adatai:

hrsz.

m2

cím/hely

Komfort fokozat

Induló vételár 

 

3404

 

 

75,5

 

 

 

5510 Dévaványa, Három rózsa utca 23.

összkomfortos

6.800.000,-  Ft

 1. Ajánlat benyújtásának határideje: június 18. 1000 óra

Helye:       Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

E.21. számú Igazgatási és Szervezési Iroda

Módja:       Személyesen vagy postai úton

(Postai benyújtás esetén a pályázat beérkezési határideje 2024. június 18. 1000 óra)

 1. Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

 1. Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege a vételár 10%-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzata K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia a pályázat benyújtását megelőzően. A közleménybe kérjük megjegyezni „Pályázati biztosíték Dévaványa 3404 hrsz. értékesítése”.

Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerülnek, míg a nyertes esetében az eredményhirdetést követően átalakul vételár előleggé, amely a szerződés aláírásával egy időben a vételárba beszámításra kerül.

Nem jár vissza a biztosíték, ha

 • az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta,
 • szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 1. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában Tóth Ágnes ügyintézőtől a 66/483-100/215 mellék telefonszámon

 1. Részletes pályázati kiírás átvehető:

Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú Igazgatási és Szervezési irodájában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2024. június 17. 1130– óráig.