PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Hunyadi János utca 126. szám alatti ingatlan értékesítése egyfordulós pályázat útján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa, 2142. helyrajzi számon nyilvántartott, Hunyadi János utca 126. szám alatti ingatlan értékesítése egyfordulós pályázat útján.

Pályázat tárgya: 

A Dévaványa, 2142. helyrajzi számon nyilvántartott, Hunyadi János utca 126. szám alatti bérlakásként működő ingatlan.

Ajánlat benyújtásának   határideje:      2022. szeptember 29. 1000 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

                                                                  5510 Dévaványa, Árpád utca 1. E21 számú, Igazgatási és Szervezési Iroda

                                                módja:      személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege az induló vételi ár 10 %-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a vételárba beszámításra kerül.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlattevő az ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

A pályázatra vonatkozó egyéb tájékoztatás kérhető:

Személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú Igazgatási és Szervezési Irodában, vagy a 06/66/483-100/214 telefonszámon Ficere Gabriella ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető:

Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú, Igazgatási és Szervezési Irodában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2022. szeptember 26. 1130 óráig.

 

Dévaványa Város Önkormányzata