PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – lángossütő helyiség határozott időre szóló bérbeadása

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Pályázat célja: 

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban lévő lángossütő helyiség határozott időre szóló bérbe adása egyfordulós pályázat útján.

Pályázat tárgya: 

A Dévaványa, 1834. helyrajzi számon nyilvántartott, Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található lángossütő helyiség határozott időre szóló bérbeadása. 

Ajánlat benyújtásának   határideje:      2022.09.09. 1000 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

                                                                  5510 Dévaványa, Árpád utca 1. E21 számú, Igazgatási és Szervezési Iroda

                                                módja:      személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 200. 000, – Ft összegű biztosíték adásához köti. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2022.09.09. 1000 óráig. 

A pályázatra vonatkozó egyéb tájékoztatás kérhető:

Személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú Igazgatási és Szervezési Irodában, vagy a 06/66/483-100/214 telefonszámon Ficere Gabriella ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető:

Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú, Igazgatási és Szervezési Irodában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2022.09.05. 1130 óráig.