PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – piaci kiszolgáló épületben található büfé helyiség határozott időre szóló bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Pályázat célja:

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa, 1834. helyrajzi számon nyilvántartott, Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található büfé helyiség bérlő kiválasztása.

Pályázat tárgya:

A Dévaványa, 1834. helyrajzi számon nyilvántartott, Bethlen Gábor utca piactér területén lévő piaci kiszolgáló épületben található büfé helyiség határozott időre szóló bérbeadása.

Ajánlat benyújtásának   határideje:      2023.05.25. 1000 óra

helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. E21 számú, Igazgatási és Szervezési Iroda

módja:      személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 200. 000, – Ft összegű biztosíték adásához köti. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia a pályázat benyújtását megelőzően.

A pályázatra vonatkozó egyéb tájékoztatás kérhető:

Személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú Igazgatási és Szervezési Irodában, vagy a 06/66/483-100/214 telefonszámon Ficere Gabriella ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető:

Díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú, Igazgatási és Szervezési Irodában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2023.05.19. 1130 óráig.