Pályázati felhívás- Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadása

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitvatartással történő bérbeadása pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából.

Pályázat tárgya:

A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.

Ajánlat benyújtásának   határideje:      2020. február 20. 1000 óra

               helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

                              5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 12. számú iroda

               módja: személyesen vagy postai úton

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

 

Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2 havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra történő átutalással szükséges teljesítenie.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a 06/66/483-100/117 telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2020. február 20. 1000 óráig.