PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitvatartással történő bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Árpád utca 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitvatartással történő bérbeadása egyfordulós pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából.

Pályázat tárgya: 

A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása. 

Ajánlat benyújtásának   határideje:      2022. május 16. 900 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 

                                                                  5510 Dévaványa, Árpád utca 1. E21 számú, Igazgatási és Szervezési Iroda

                                                módja:      személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

A pályázatra vonatkozó egyéb tájékoztatás kérhető:

Személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú Igazgatási és Szervezési Irodában, vagy a 06/66/483-100/214 telefonszámon Ficere Gabriella ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal E21 számú, Igazgatási és Szervezési Irodában a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2022. május 12. 1130 óráig.

 

Dévaványa Város Önkormányzata