PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítése egyfordulós pályázat útján.

 

Pályázat tárgya: Dévaványa, 1 db önkormányzati tulajdonú bérlakásként működő ingatlan elidegenítése

 

Az ingatlanok adatai:

ssz.

hrsz.

m2

cím/hely

Komfort fokozat

Induló vételár 

1.

623

38,01

 

komfortos

1.600.000,- Ft

5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. „E” jelű lakás

 

 

Ajánlatok benyújtásának  határideje:   2021. március 12. 1000 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
 Igazgatási és Szervezési irodája

                                                módja:      személyesen vagy postai úton (beérkezés)

 

 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart, ebből 20 nap az elővásárlási jog jogosultját illeti meg az 5510 Dévaványa, Jéggyár utca 45. számú ingatlanon található lakás esetében.

 

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti, amelynek összege az induló vételár 10 %-a. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a vételárba beszámításra kerül.  

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől a 66/483-100/117-es telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában (12-es számú iroda) 2021. február 12. 0900-tól 2021. március 9. 1130– óráig.