PÁLYÁZATI KIÍRÁS – MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására szóló határozott idejű bérbe adás egyfordulós pályázat útján.

Pályázat tárgya: A Dévaványa, Tompa utca 28. szám alatti ingatlan határozott időre szóló bérbe adása megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

Ajánlatok benyújtásának határideje:     2019. április 1. – 2019. április 12. 900 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                módja:      személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő a pályázat benyújtását 100. 000, – Ft összegű biztosíték adásához köti. A biztosíték összegét a pályázónak Dévaványa Város Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-49564855-56551002 számú számlájára kell átutalnia az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – a bérleti szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
Az ajánlati biztosíték a sikertelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes esetében a szerződés aláírásával egy időben a kaucióba beszámításra kerül.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási irodáján Ficzere Gabriella igazgatási ügyintézőtől kérhető.

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen dokumentáció formájában a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 1. épület 12 számú irodájában 2019. április 1. 900– óráig.