PÁLYÁZATI KIÍRÁS – TÁVKÖZLÉSI BÁZISÁLLOMÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlan értékesítése egyfordulós pályázat útján.

 

Pályázat tárgya: Távközlési bázisállomás megvalósítása céljából ingatlan értékesítése

Az ingatlanok adatai:

hrsz.:

m2

ingatlan jellege

Dévaványa, Külterület 01634/10

153

kivett torony és út

 

Ajánlatok benyújtásának határideje:     2019. április 12. 1000 óra

                                                  helye:      Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezési és Igazgatási irodája

                                                módja:      személyesen vagy postai úton

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában Ficere Gabriella ügyintézőtől.

Részletes pályázati kiírás átvehető ingyenesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szervezési Irodájában 2019. április 1. 1000-tól 2019. április 12. 1000– óráig.