Számviteli beszámolók

2013. évi beszámoló

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 1.,pontja , valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 45/C.§ -ára hivatkozva Dévaványa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját Dévaványa város Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszem.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 14/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

2012. évi beszámoló

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 2 922 451 ezer forint bevételi fıösszeggel, 2 535 770 ezer forint kiadási fıösszeggel, valamint 331 971 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el.

Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évről szóló költségvetési beszámoló szöveges indoklása

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 45/C.§ -ára hivatkozva Dévaványa Város Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját Dévaványa város Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszem.

2011. évi beszámoló

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évről szóló költségvetési beszámoló szöveges indoklása

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 40.§ (4)-(11) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően az önkormányzat hivatalos honlapján közzétéve

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását 2 475 242 ezer forint bevételi főösszeggel, 2 090 044 ezer forint kiadási főösszeggel, valamint 381 560 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el.

2010. évi beszámoló

Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.). Korm. rendelet 233.§ (1) bekezdésében hivatkozott 22. sz. mellékletében meghatározott adatokat Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. §-ban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint közzéteszem:

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

2 260 889 ezer forint bevételi főösszeggel, 2 134 538 ezer forint kiadási főösszeggel, valamint 306 683 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el

2009. évi beszámoló

Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az Ámr. 157/D § (1) bekezdésében hivatkozott 22. sz. melléklet 1.2.5 pontjában foglaltaknak megfelelően Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklását a 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 40. § (4)-(11) bekezdésben előírt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint közzéteszem:

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

2 272 673 e Ft bevétellel, 1 848 841 e Ft kiadással és 415 462 e Ft pénzmaradvánnyal került elfogadásra