Tájékoztatás 2024. támogatási évre vonatkozó sertés állatjóléti támogatási kérelem benyújtásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy publikálásra került a sertés állatjóléti támogatás 2024. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásáról szóló 62/2023. (XI. 13.) számú Kincstár közlemény.

A közleményt a Kincstár honlapján az alábbi linken érik el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/62-2023-xi-13-szamu-kincstar-kozlemeny

A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2023. december 01. 09:00:00 és 2024. január 2. 23:59:59 között az

Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → Állatjóléti támogatások → Sertés állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Csatolandó dokumentumok:

  • a) az állattartó telep fekvése szerint illetékes az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható sertés létszámról darabszámban kifejezve;
  • b) kizárólag a nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetében a járási hivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, a Rendelet 1. mellékletben meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok beszerzése, illetve a kérelem elektronikus benyújtása során esetlegesen felmerülő kérdéseik kapcsán kérem vegyék figyelembe, hogy a 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 2023. december 27-től 2024. január 01 napjáig kormányzati igazgatási szünet került elrendelésre az érintett Igazgatási Szerveknél is (az állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, Magyar Államkincstár).

Amennyiben a kötelező melléklet nem kerül a támogatási kérelemhez becsatolásra, az hiánypótlás keretében is pótolható. Ilyen esetben a kérelem benyújtása során az elektronikus űrlapkitöltő felületen egy nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a dokumentum igénylése megtörtént.