Tájékoztatás az új városházáról

Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

 

Dévaványa Város Önkormányzata 2017. decemberében a TOP-2.1.1-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja”c, pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 489.043.339,- Ft.

A felhívás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását.

A pályázat keretein belül Dévaványa központjában elhelyezkedő, elhagyatott ipari terület megújítása történhet meg, melynek fő elemeként egy új többfunkciós kiszolgáló épület létesül. Az épületben többek között a városháza, a Gyomaendrődi Járási Hivatal kirendeltsége, művelődési iroda és civil pont is helyet kap. A pályázat célja továbbá a gazdasági lehetőségek támogatása is, melynek érdekében kiadható irodahelyiség is tervezésre került. Az épület megépítését követően a területen új zöld felületek, feltáró út, járda és parkolók is létesülnének, illetve teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg, így az új városházát a mozgáskorlátozottak is teljes egészében használni tudják majd. A pályázat megvalósításának ideje: 2018.03.01 -2021.01.31. A projekt szem előtt tartja a fenntarthatóság kérdését is, ezért több megújuló energiaforrás felhasználását lehetővé tevő technológia is beépítésre fog kerülni.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a várható befejezése 2021.01.31.

Látványképek: