TÁJÉKOZTATÁS NYÁRI DIÁKMUNKÁRÓL

Ezúton tájékoztatjuk, a Tisztelt Érdeklőket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka 2024.” elnevezésű munkaerő-piaci program.

A munkaerőpiaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2024. július 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is.

A programba való részvétel előfeltétele, hogy a diákoknak a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál regisztráltatniuk kell magukat, melyre 2024. június 17. napjától van lehetőség.

A regisztrációhoz az alábbi iratokra van szükség:

  • személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, taj kártya, adókártya),
  • valamint érvényes diákigazolvány, vagy az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonás esetén iskolalátogatási igazolás.

A támogatás során önkormányzatunk a bruttó bért igényelheti le támogatásként, míg a foglalkoztatást terhelő adókat és járulékokat az önkormányzat önerőből vállalja megfizetni.

A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.

Önkormányzatunk két időszakban tervezi a foglalkoztatást:

  1. időszak: 2024.07.08-26.
  1. időszak: 2024.08.01-21.

A programban várhatóan összesen 30 fő alkalmazását tudjuk biztosítani. Ez pozitív és negatív irányba is változhat attól függően, hogy a gyomaendrődi járás más településein és a vállalkozói szektorban milyen létszámban jelentkeztek diákok a programra. Amennyiben az egyéb helyekre történő jelentkezés a vártnál kisebb arányú, úgy önkormányzatunk nagyobb létszámot tud fogadni.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 6 órás foglalkoztatásban bruttó 200.100 Ft/fő/hó összeg időarányos díjazása vehető figyelembe.

A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre

Tekintettel arra, hogy a program megvalósítása, így a létszámfelvétel is kiemelt lakossági-, és sajtó-érdeklődésre számíthat, így fokozottan ügyelünk az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is.

A kiválasztás során figyelemmel vagyunk az összeférhetetlenség szabályainak betartására, ezért az önkormányzatnál és intézményeinél vezető beosztásban lévő dolgozók közeli hozzátartozói nem nyújthatnak be kérelmet diákmunka foglalkoztatásra!

Jelentkezni kizárólag e-levélben lehet az alábbi címen:

kozfoglalkoztatas@devavanya.hu

Jelentkezési időszak:

  1. június 17. (hétfő) 8.00 és 2024. június 28. (péntek) 14:00 között

A jelentkezési határidő előtt, illetve után benyújtott kérelmek nem kerülnek elbírálásra!

Felhívjuk a jelentkező diákok figyelmét, hogy a jelentkezés CSAK AKKOR ÉRVÉNYES, ha a jelentkezéssel egyidejűleg a járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott regisztrációt igazoló iratot is csatolja!

Amennyiben ez elmarad, úgy az önkormányzatnál történő jelentkezés érvénytelen!

A diákok csak az egyik – júliusi vagy augusztusi – időszakra jelentkezhetnek.

Amennyiben az egyik időszakra kevesebb jelentkező lesz, mint a betölthető létszám, úgy a beérkezési sorrend alapján a jelentkezők részére felajánlásra kerül az időszakváltás lehetősége.

A diákok egyenként tudnak jelentkezni, nincs lehetőség együttes (több diák egy e-mailben) jelentkezésére. A kiválasztás elsődleges szempontja az e-mailek beérkezési sorrendje, mely visszakövethető és igazolható.

Dévaványa Város Önkormányzata