TÁJÉKOZTATÁS NYÁRI DIÁKMUNKÁRÓL

A Gyomaendrődi Járási Hivataltól kapott információk alapján az alábbiakról adunk tájékoztatást:

A 2013-2022-es évekhez hasonlóan a Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2023.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítanak. Ennek keretében Dévaványa Város Önkormányzatánál és intézményeinél is lehetőség nyílik a programra jelentkezni.

A programba vonás előfeltétele a diákoknak az illetékes járási hivatalnál történő regisztrációja 2023. június 15. napjától. A jelentkező az alábbi iratokkal regisztrálhat:

  • személyes okmányaival,
  • valamint érvényes diákigazolványával, vagy az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával.

A munkaerőpiaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2023. július 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is.

A program keretében legfeljebb napi 6 órás önkormányzati foglalkoztatás támogatható.

Önkormányzatunk két időszakban tervezi a foglalkoztatást:

  1. 2023. 07.10-28. ,
  2. 2023. 08.01-21. között, melyekre várhatóan és összesen 25 fő alkalmazását tudjuk biztosítani. Ez pozitívan és negatívan is változhat attól függően, hogy a gyomaendrődi járás más településein és a vállalkozói szektorban milyen létszámban jelentkeztek diákok a programra. Amennyiben kevesebben, akkor nagyobb létszámot tudunk a programba bevonni.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 174.000 Ft/fő/hó összeg időarányos díjazása vehető figyelembe.

A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre

Tekintettel arra, hogy a program megvalósítása, így a létszámfelvétel is kiemelt lakossági-, és sajtó-érdeklődésre számíthat, így fokozottan ügyelünk az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is.

A kiválasztás során figyelemmel vagyunk az összeférhetetlenség szabályainak betartására, ezért az önkormányzatnál és intézményeinél vezető beosztásban lévő dolgozók közeli hozzátartozói nem nyújthatnak be kérelmet diákmunka foglalkoztatásra!

Jelentkezni csak a kozfoglalkoztatas@devavanya.hu e-mail címen lehet 2023. június 23. (péntek) 14 óráig név, születési dátum, cím, telefonszám és az időszak megadásával, valamint a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kiadott regisztrációt igazoló irattal!

Amennyiben ez elmarad, úgy az önkormányzatnál történő jelentkezés érvénytelen!

A diákok csak az egyik időszakra ( vagy júliusi, vagy augusztusi) jelentkezhetnek.

Amennyiben az egyik időszakra kevesebb jelentkező lesz, mint a betölthető létszám, úgy a másik időszak beérkezési sorrendje szerinti jelentkező részére felajánlásra kerül az időszakváltás lehetősége.

A diákok személyenként tudnak jelentkezni, nincs lehetőség együttes (több diák egy e-mailben) jelentkezésre. A kiválasztás elsődleges szempontja az e-mailek beérkezési sorrendje, mely visszakövethető, igazolható.

Frissítés 2023.06.16 :

Felhívjuk a jelentkező diákok figyelmét, hogy a tegnap megjelent tájékoztatóban foglaltak szerint a jelentkezés CSAK AKKOR ÉRVÉNYES, ha a jelentkezéssel egyidejűleg a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kiadott regisztrációt igazoló iratot is csatolja!

ENNEK HIÁNYÁBAN A MEGKÜLDÖTT JELENTKEZÉS ÉRVÉNYTELEN, nincs lehetőség utólagosan csatolni!

Dévaványa Város Önkormányzata