Tájékoztatás – szociális bérlakás megüresedés

Tájékoztatás

  

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dévaványa, Ladányi Mihály u. 7. szám alatti szociális bérlakás megüresedett. 

 A lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 2022.06.01. napjával hatályos módosítása szerint szociális helyzet alapján adható bérbe önkormányzati lakás annak, akinek a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményei megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

a)  a szociális elhelyezést biztosító bérlakások igénylése esetén, családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,- Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 400 %-át (114.000,- Ft),

b)   ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,

c)  500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó vagyontárggyal nem rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsiját, vagy a rokkant személy munkaeszközeit,

d)  az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló kérelmező legalább három hónapos folyamatos kereső tevékenységet folytasson.

e)  az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló kérelmező legalább egy éves állandó lakcímmel rendelkezzen Dévaványa településen.

További tájékoztatást, valamint lakásigénnyel kapcsolatos kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (5510 Dévaványa, Árpád utca 1.) 9-es számú, földszinti irodájában ügyfélfogadási időben lehet kérni, illetve benyújtani.

A kérelmek beadási határideje 2022.06.07. 11:30 óra.