Tájékoztatás – szociális bérlakásokról

Tájékoztatás!

Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2019. február 1. napjától a lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2016 (XI. 15.) számú rendelet (2) bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Szociális helyzet alapján adható bérbe önkormányzati lakás annak, akinek a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményei megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • a szociális elhelyezést biztosító bérlakások igénylése esetén, családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% – át (57.000,- Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250% – át (71.250,- Ft), de az egy főre jutó jövedelemnek el kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100% – át (28.500,- Ft),
  • ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
  • 500 000,- Ft egyedi értéket meghaladó vagyontárggyal nem rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsiját, vagy a rokkant személy munkaeszközeit,
  • az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló kérelmező legalább három hónapos folyamatos kereső tevékenységet folytasson,
  • az igénylők esetén legalább az egyik fél, illetve az egyedülálló kérelmező legalább egy éves állandó lakcímmel rendelkezzen Dévaványa településen.

Továbbá értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Dévaványa, Ladányi Mihály u. 2., 6. és 8. szám alatti szociális bérlakások üresen állnak. Tájékoztatást kérni, valamint lakásigénnyel kapcsolatos kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. sz. irodájában ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.