Tájékoztatás testületi ülés elmaradásáról

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében „ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. ”

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállásáig a bizottsági és testületi ülések nem kerülnek megtartásra, a döntéseket a polgármester hozza meg.