TÁJÉKOZTATÁS – tüzelőanyag támogatás

Dévaványa Város Önkormányzata az alábbi tájékoztatást adja a Tisztelt Ügyfelek részére:

A rászorult kérelmező tüzelőanyag-támogatásra – fa, földgáz – vonatkozó kérelmet terjeszthet elő életvitelszerűen lakott ingatlanra június 1. és június 30. napja között egy alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2022. évben 37.050 Ft), és vagyonnal nem rendelkezik.

A kérelmekhez csatolni kell:

  • amennyiben a tüzelőanyag támogatás gázfogyasztásra irányul, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző gázfogyasztásáról szóló közüzemi elszámoló számlamásolatát
  • a családban lévő, a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a benyújtási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, valamint a tájékoztatás nem teljes körű!

Dévaványa Város Önkormányzata