Tájékoztatás – tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2023. (I.26.) Dv.Kt. határozata alapján 2023. február 03. napjától 2023. február 14. napjáig egyszeri alkalommal kérelem nyújtható be tűzifa támogatásra az alábbi feltételekkel:

 1. A kérelmet csak Dévaványa Város közigazgatási területén 2022. január 1. napjától állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok nyújthatják be.
 2. Egy lakcímen élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 3. A tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelet mellékletét képező kérelem formanyomtatványon, a tájékoztatóban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
 4. A kérelemhez csatolandó a Kérelmező és családja január havi jövedelmére szolgáló igazolás.
 5. Tűzifa támogatás nyújtható annak a gyermeke után családi pótlékra jogosult kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 128.250,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén a 156.750,- Ft-ot.
 6. A kérelmező fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. (A kérelmek elbírálását megelőzően Dévaványa Város Önkormányzata ellenőrzi a fával történő fűtésre alkalmas berendezés meglétét!)
 7. A támogatott tűzifa felhasználása is ellenőrzésre kerülhet.
 8. Nem nyújthat be kérelmet az a lakos, aki:
  • évben már részesült települési (tüzelőanyag) támogatásban,
  • a 214/2022.(X.27.) Dv. Kt. határozat alapján, 2022. december hónapban 1 erdei m3 nyárfa tűzifa támogatásban részesült,
  • a 215/2022.(X.27.) Dv. Kt. határozat alapján, 2022. december hónapban vezetékes gázzal fűtő családok egyszeri pénzbeli támogatásában részesült,
  • valamint ezzel a felhívással egy időben megjelenő vásárlási utalvány iránt nyújtott be kérelmet.

Az a személy, aki a támogatásban való részesülés érdekében valótlan adatokat ad meg, két évre kizárásra kerül tűzifajuttatásból.

A támogatás mértéke:

Tűzifa támogatásra valamennyi részesülő azonos mértékben jogosult.

A támogatás igénylésének menete:

A tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem benyújtható:

2023. február 03. napjától 2023. február 14. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő (határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek).

A formanyomtatvány átvehető a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában (Dévaványa, Árpád utca 1.). A kérelmeket a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal F09 számú, földszinti irodájában a kérelmező személyesen vagy meghatalmazás útján adhatja le. A kérelmek átvételére és leadására ügyfélfogadási időben van lehetőség.

Ügyfélfogadási idő:           Hétfő     800-1130, 1230-1630

                                               Kedd     800-1130

                                               Péntek   800-1130, 1230– 1400

A kérelmek elbírálásának menete:

Dévaványa Város Polgármestere a beérkező kérelmekről a benyújtási határidőt követően egyedi határozattal dönt, a meglévő fa mennyiségének függvényében, valamint a kérelmek beérkezésének sorrendjében.

A kérelem benyújtásakor az érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát kérjük bemutatni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a friss kitermelésű nyárfát 2,5 m-es rönkökben vásárolta Dévaványa Város Önkormányzata, melyet kuglizva tud a részesülők rendelkezésére bocsátani. A telephelyről (Téglagyár) történő elszállításról a támogatásban részesülőnek kell gondoskodnia.

Kérjük a fentiek megértését és tudomásulvételét!

Dévaványa, 2023.01.26.