Tájékoztató a szennyvízberuházás kapcsán keletkezett úthibák javításáról

A szennyvíztelepünk felújításával párhuzamosan a belterületi szennyvízhálózaton számos helyen végzett a kivitelező pontszerű javításokat és a Zrínyi utcában egy hosszabb egybefüggő gerincvezeték cserét is. A kitermelt talaj nem kellően tömöríthető része elszállításra került, amely megfelelő szemszerkezetű homokkal, illetve zúzottkővel került pótlásra és visszatöltésre.

A réteges visszatöltés és tömörítés ellenére is van a talajnak utótömörödése, amely nagyságrendileg 1 év. Ezen egy éves konszolidációt követően lehet – nagyobb süllyedések elkerülése végett – a felbontott felületeket visszaaszfaltozni. Ezen 1 év csökkentése érdekében a kivitelezővel történt szóbeli megállapodás értelmében a kivitelező vállalta, hogy időszakonkénti visszasepréssel, a Ványa-Szolg Kft. pedig locsolással segíti elő a felület becementálódását a közlekedés zavarásának minimalizálása érdekében.

Fentiek figyelembevételével kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét a fenti problémát illetően.