Tájékoztató a zöldhulladékról

Önkormányzatunk a Komposztáló telepét vagyonhasznosításra 2013-ban adta át az Atevszolg Zrt-nek, illetve ez év augusztusától további 5 évre meghosszabbította a szerződést. Abban külön rendelkeztünk arról, hogy a lakosság körében keletkező minden olyan zöldhulladékot befogad a cég, melyet a Dareh Kft. a szervezett havi zöldhulladék begyűjtése során nem szállít el. A lakosnak magának kell kiszállítani a telepre a zöldhulladékot, melyet az ottani munkavállalók dolgoznak fel komposzt alapanyagnak. A kiszállított évi mintegy 250-300 tonna zöldhulladékot a lakosoktól ingyen veszik át, mivel az önkormányzat a kezdetektől átvállalta a feldolgozás, ártalmatlanítás díjának megfizetését.

Valánszki Róbert

polgármester