Tájékoztató az eltartási szerződésekről

Városunkban az utóbbi időszakban egyre többször hallani olyan tulajdoni jogot érintő jogügyletekről, amelyek esetében jellemzően egyedülálló, idős, esetleg testi/szellemi fogyatékossággal rendelkező emberekkel kötnek tartási szerződést.
A szerződés tárgya, hogy valamilyen szintű gondozás, eltartás fejében a tulajdonos az eltartóra ruházza át az ingatlana tulajdoni jogát. A szerződés aláírásával a tulajdonjog egyből az eltartóra száll át, de sok esetben nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeket az eltartó, hanem a kezdeti „mézes-mázos” időszakot gyorsan felváltja a valóság: az elhanyagolás, az eltartottat megillető bevételek (pl: nyugdíj, egyéb megtakarítások) elvétele.
Az önkormányzatnak nincs közvetlen rálátása ezekre az ügyekre, ugyanakkor kérjük azokat a felelős lakosokat – családtag, szomszéd, stb. – akik ilyet tapasztalnak, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (5510 Dévaványa, Árpád u. 1., 0666/483-100/301 mellék) jelezzék a problémát.
Ezzel az önkormányzat munkatársai helyszíni szemle keretében bizonyosodhatnak meg a tartási szerződés szándékának valódiságáról/jogosságáról vagy éppen a „hátsó szándékra” derülhet fény, nyilván ez utóbbi esetben a szükséges jogi lépések megtételéről, a hatáskörrel rendelkező hatóságok bevonásáról gondoskodunk.
Hangsúlyozzuk, hogy az ítélőképessége birtokában lévő eltartási szerződést kötő eltartottat az elhatározásában befolyásolni nem tudjuk, de amennyiben bármilyen gyanús körülmény felmerül, úgy akár a rendőri szervek bevonásával tudunk fellépni a rosszhiszemű befolyásolással, vagy a tartási kötelezettség elmulasztásából eredő jogsértéssel szemben.
Felhívásunkkal nem célunk rossz színben feltüntetni az eltartási szerződés alapján tisztességesen eljáró feleket, azonban jelezni szeretnénk, hogy a településszintű jelenség terjedésének gátat kell vetni!