Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú bérleményekről

Önkormányzatunk 37 db olyan lakás, illetve ház tulajdonjogával rendelkezik, melyek albérletbe kiadhatóak. Ebből a szociális alapon kiadott lakások száma jelenleg 4, a „fecskelakások” száma 4, a többi költségalapú bérlakás.

A lakások állapotát évenként ellenőrzik és az utóbbi időszak kedvezőtlen tapasztalatai miatt a Képviselő-testület arra kényszerült, hogy felülvizsgálja lakás rendeletét és gátat vessen a hanyag, gondatlan hozzáállásból eredő visszaéléseknek, ezért a szociális bérlakások rendszere folyamatosan kivezetésre kerül. Ezekben a bérlakásokban lakók közül többen – tisztelet a kivételnek, mert szerencsére sok ilyen is van/volt – az elmúlt években több millió forintnyi lakbér és közüzemi tartozást halmoztak fel. Nem vigyáztak az épületek és a bútorok állapotára, nem gondoskodtak a legalapvetőbb karbantartásról sem, ezzel gátolva, hogy újból kiadhatóak legyenek a lakások. Egy-egy ilyen esetben sok százezer forintos felújítást kellett elvégezni vagy éppen visszaállíttatni a közüzemi szolgáltatásokat mielőtt a következő lakó beköltözhetett.

Nem új keletű ez a probléma, hiszen városunkban számos üres ingatlan van, melyet a tulajdonosok egy része szintén a rossz tapasztalataik miatt már nem adnak ki. Az önkormányzatnak nem szándéka ellehetetleníteni a bérlőket, ugyanakkor fellépünk azokkal szemben, akik az említett magatartást tanúsítják. Ahogyan a magánszemélyek vigyáznak értékeikre úgy az nekünk is feladatunk, és gyakran kell meghozni olyan döntéseket, melyek nem mindig „szociálisan érzékenyek”, de szükségesek.

Nem tehetjük meg, hogy a becsületes adófizetők pénzét ezen lakások sokadszori felújítására, eszközökkel való ellátására, illetve a bent lakók tartozásainak kiegyenlítésére használjuk fel, ezért az elmúlt időszakban több esetben voltunk kénytelenek lépni és azokat a lakásokat visszavenni, ahol már tarthatatlan volt a helyzet.

Azok a lakók, akik gondos bérlői az ingatlanoknak természetesen változatlanul számíthatnak szerződéseik meghosszabbítására.

 

Dévaványa Város Önkormányzata