Tájékoztató ebtartóknak

Tisztelt Lakosok! Tisztelt Állattartók!

 

 

Az elmúlt évben jelentős figyelmet és összeget fordítottunk a kóbor ebek összefogására és állattartó telepre szállításukra.

Az összefogott ebek közül jelentős számú volt a chippel ellátott, beazonosítható tulajdonossal rendelkező, melyek esetében 2023. év végéig csak figyelmeztetéssel éltünk. 

2024. év elejétől az alábbi szabályok szerint járunk el, melyek elkerülése érdekében ismételten KÉRÜNK minden állattartót, hogy azokat betartani szíveskedjenek!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alábbiak szerint rendelkezik:

„5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

(1b) Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

2. § (2) A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét – a jogsértés körülményeitől függően – meg kell szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal.

h) az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott 6*75.000,- Ft

t) az állat állat-egészségügyi ellátásról nem gondoskodott 3*75.000,- Ft

Előbbi jogszabályhelyek értelmében tehát a bírság alapösszege 75.000,- Ft, ha annak kiszabására kedvtelésből tartott állat (pl: kutya, macska) miatt kerül sor. Amennyiben az eb tulajdonosa az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott akár 450.000,- Ft, vagy ha az állattartó az állat-egészségügyi ellátásról nem gondoskodott (pl: bőr alá ültetett mikro chip, oltások), abban az esetben akár 225.000,- Ft összegű bírsággal is sújtható. 

Fenti szabályok nem vagy nem megfelelő teljesítése következtében, ha az állattartó az állat vagy más ember egészségét súlyosan veszélyezteti, a jegyző az állat tulajdonosának költségére elrendelheti az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését. Ha az állattartó az előírt időpontig nem gondoskodik az állattartási feltételek biztosításáról, a jegyző az állatot elkobozza, és gondoskodik az állat végleges elhelyezéséről.