Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) alapján hivatalunk 2018. január 1-től biztosítja az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az E-ügyintézési törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet, tehát az egyéni vállalkozók is.

 

Természetes személy ügyfelek részére az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is, amennyiben rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.

A beazonosíthatóság hiánya miatt e-mail útján nincs lehetőség kérelem benyújtására.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal elektromos kapcsolattartási azonosítói:

Hivatali kapu: DEVAVANYA

KRID: 705037757

Illetékköteles eljárás elektronikus kezdeményezésekor az illetéket az alábbi számlákra kell megfizetni:

  • az eljárási illetéket Dévaványa Város Önkormányzata K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551215 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára;
  • az igazgatási szolgáltatási díjat vagy egyéb költséget Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551356 számú fizetési számlájára.

Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek megjelölni az ügytípust, az ügyfél nevét, és amennyiben ismert, az iktatószámot.

Az e-ügyintézési felület minden regisztrált (ügyfélkapu, hivatali kapu, cégkapu) ügyfél számára elérhető, az ELÜGY és E-papír felületeken nyílnak meg.

Az ELÜGY portál használatáról a devavanya.hu oldalon videós segítség is található.

Az E-papír felület használatához az alábbi tájékoztatót állítottuk össze:

 

Ügyintézés folyamata:

  1. Bejelentkezés az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba

Amennyiben korábban még nem történt meg a nyilvántartásba való bejelentkezés, az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az Ön által képviselt szervezet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeit. (A bejelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon érhető el.)

  1. Eljárási illeték, díj, egyéb költség megfizetése

Illeték vagy díjköteles eljárás esetén a fent megjelölt számlaszámra utalja át a megfelelő összeget.

 

  1. Elektronikus ügyintézés folyamata
    • Nyomtatvány kitöltése

A devavanya.hu oldalról a https://devavanya.hu/e-ugyintezes/ menüpontból töltse le az indítani kívánt ügyhöz tartozó űrlapot.

A kitöltött, aláírt nyomtatványt szkennelje be a szükséges mellékletekkel együtt „ pdf” formátumban.

  • Iratok elektronikus beküldése – ügyindítás

A gazdálkodó cég képviselője a https://epapir.gov.hu oldalon saját ügyfélkapus jelszavával belépve saját adatait látja az E-papír nyomtatványon. Az adatai alatt megjelenő „cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” szöveg melletti kis négyzetet pipával jelölve tud a gazdálkodó szervezet cégkapujába bejelentkezni.

Ezt követően szükséges kiválasztani

  • a témacsoportot (Önkormányzati igazgatás) és az ügytípust (lenyíló felsorolásból),
  • a címzettet a lenyíló felsorolásból (Dévaványa Város Önkormányzata).

Csatolmányokat pdf-formátumban tallózással fel kell tölteni, majd a fájlnevek melletti „Hitelesítés” ikonra kattintva elektronikus hitelesítéssel kell ellátni.

A hitelesített dokumentum-csatolmányokat rögzíteni, majd véglegesíteni szükséges.

Egyéni vállalkozó, és természetes személy esetén az ügyintézés folyamata ugyanez, csak saját ügyfélkapun keresztül történik az ügyintézés.

Felhívjuk figyelmét, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a teljes ügyintézés elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság kizárólag az ügyfél cégkapu/ügyfélkapu tárhelyére küldi meg a keletkező iratokat, papír alapon nem!

Természetes személy ügyfelek vonatkozásában elektronikus ügyintézési mód választása esetén ellenkező rendelkezés hiányában a teljes ügyintézés szintén elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság az ügyfél ügyfélkapu tárhelyére küldi meg a keletkező iratokat.

Az E-papír felület használatához a magyarorszag.hu Kormányzati Ügyfélportálon, és az 1818 éjjel-nappal hívható Kormányzati Ügyfélvonalon kérhetnek segítséget.