TÁJÉKOZTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓÜGYBEN

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal helyi iparűzési adóügyben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók legkésőbb 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhattak be az állami adó- és vámhatóságon  (NAV) keresztül, melynek megtétele esetén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon volt benyújtható.

A beérkezett nyilatkozatok feldolgozása megtörtént, az adószámla egyenleg elérhető a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalról (Önkormányzati Hivatali Portál) ügyfélkapus bejelentkezés után az „adóegyenleg lekérdezése” menüpontban.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie.

A számlanyitásra nem kötelezett adózók részére a napokban a csekkek kiküldésre kerültek.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után az adózó késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Lehetőség van díjmente elektronikus fizetésre is: A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl, iparűzési adó, kommunális adó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Fizetési határidők 2021-ben:

2021. március 16. 2021. I. félévi iparűzési adóelőleg megfizetése

2021. május 31. 2020. évi iparűzési adóbevallási és adófizetési  kötelezettség

2021. szeptember 15. 2021. II. félévi iparűzési adóelőleg megfizetése

 

A fent leírtakkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjánál kaphatnak. Telefonszám: 66/483-100/123 mellék