TÁJÉKOZTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓÜGYBEN

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal helyi iparűzési adóügyben az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók legkésőbb 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be az állami adó- és vámhatóságon  (NAV) keresztül, melynek megtétele esetén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, s a hozzá tartozó kitöltési útmutató.

A nyilatkozatot az egyéni vállalkozók, őstermelők is csak a fenti nyomtatványon tehetik meg és nyújthatják be elektronikusan a NAV-hoz, mely továbbítja azt a nyilatkozatot tevő adózó székhelye és a NAV felé bejelentett telephelye(i) szerinti  önkormányzati  adóhatóság(ok) számára.