Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya kellő létszámú jelentkező esetén a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint hivatásos gondnoki képzést tart.

A jogszabály alapján hivatásos gondnokká csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és a hivatásos gondnoki képzésen eredményesen részt vett.

A képzés időtartama 28 óra, mely a vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

A képzés tervezett ideje: 2022. október 3.-2022. október 6.

A vizsga tervezett időpontja: 2022. október 14.

A képzés és a vizsga tervezett helyszíne: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

A képzés díja: 50.000.-Ft/fő.

A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet 2022. szeptember 23. napjáig kérünk megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. vagy gyamugcv@komarom.gov.hu.

Az órabeosztás az alábbiak szerint alakul:

Időpont

Előadás témája

2022. október 3

8.00.-9.00.

Történeti előzmények

9.00.-14.00.

A gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos jogszabályban; A gondnok feladatai és felelőssége; A gondnok kirendelése; A személyek joga; A személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, az önrendelkezési jog az egészségügyi ellátásban

14.00.-15.00.

A tulajdonjog

2022. október A

8.00.-11.00.

A pszichiátriai betegek jogai; A pszichiátriai betegellátás rendszere; A szociális gondoskodás rendszere

11.00.-15.00.

A szerződések joga; Bank-és hitelviszonyok; A gazdasági társaságokról szóló szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései

2022. október 5.

8.00.-10.00.

Öröklési jog

10.00.-14.00.

Az értelmi fogyatékosság; Pszichiátriai betegségek szociális összefüggései

2022. október 6.

8.00.-15.00.

Nyilvántartások, iratkezelés, adatvédelem; A hivatásos gondnok gyakorlati teendői

A képzés díjának befizetésével, egyéb gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatosan a jelentkezési lapok beérkezését követően adunk tájékoztatást.

A képzéssel kapcsolatosan érdeklődni a 34/515-185 telefonszámon és a gyamugy@komarom.gov.hu e-mail címen lehet.