Tájékoztató kóbor állat befogásával kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet továbbiakban Korm. rendelet – szerint az önkormányzatnak sajátjaként, vagy más szervezet által működtetett ebrendészeti telepen kell megvalósítani a településen befogott kóbor ebek időleges elhelyezését, esetleges tulajdonba adását. Dévaványa Város Önkormányzata a településen ebrendészeti telepet nem működtet, de 2022. július 1-jétól hatályos együttműködési megállapodás alapján biztosítja a kóbor ebek befogását és átszállítását a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (elérhetősége: 06-66/386233, munkaidőn kívül (15.30-7.00 óráig és hétvégén) hívható:(20) 9944122, (70) 5672155; email: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2. szám alatti telephelyére.

A befogással, szállítással kapcsolatosan Szúcs Lajost lehet keresni a 06-30/651-3786 telefonszámon.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, ha

  1. a chippel ellátott kutyája elszökik és befogásra kerül a közterületőr megkísérli a tulajdonossal felvenni a kapcsolatot, amennyiben ez sikertelen úgy a kutya átszállításra kerül a gyomaendrődi ebrendészeti telepre, ahol 500Ft/nap tartási költség megfizetése mellett tudja átvenni kutyáját, illetőleg egyszeri 3.000 Ft összegű költség megtérítésére kötelezett Dévaványa Város Önkormányzata felé az eb szállítása miatt.
  • Ha ismert a kutya gazdája, de a befogástól számított 45 napon belül nem veszi át az ebet és nem téríti meg a felmerült költséget úgy vele szemben behajtási eljárást kezdeményez az önkormányzat. A befogott eb – a Korm. rendelet 16. (2) bekezdése kivételével – 45 napot követően elaltatható.
  1. chippel el nem látott kutya befogása történik, úgy a tulajdonjog nem igazolható, így a kutya örökbefogadhatóvá válik.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény — továbbiakban: ÁVt. 5. (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Aki a kutyája szökésének megakadályozásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik,

75.000 Ft -450.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.